Lights in Triq iz Zaghfran Attard

Lights in Triq iz Zaghfran Attard

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Anthea zahra started this petition to Infrastructure Malta

Il Lights iridu jergaw jigu installati fejn kienu qabel. (picture attached) 

Il lights hawn kienu qabel u hawn iridu jergu jigu. As per attached photo. 
Il karozzi jinzlu gass down min hawn u ma nkunux nistghu naqsmu.
 
U biex naqsmu bit tfal filghodu mhux se noqghodu nimxu 150 meters il fuq jew l isfel, ma taghmilx sens.
 

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!