DEMIRTAS est en prison, LIBÉREZ-LE!... DEMIRTAŞ’I serbest BIRAKIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Türkiye demokrasiyi öğrenecek