ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՎԱՔ Ի պաշտպանություն «Հայոց եկեղեցու պատմություն» դպրոցական առարկայի

ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՎԱՔ Ի պաշտպանություն «Հայոց եկեղեցու պատմություն» դպրոցական առարկայի

0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!
Manuk Movsisyan создал(а) эту петицию, адресованную info@escs.am и

Սույն ստորագրահավաքը նպատակ է հետապնդում ՀՀ քաղաքացիների եւ արտերկրում բնակվող հայերի հավաքական կամքի արտահայտմամբ պահանջել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարութինից չեղարկել կայացրած որոշումը, առարկայի, կրթական նոր չափորոշչից եւ ծրագրերից դուրս բերելուն եւ այլ առարկաների մեջ ներմուծելն: Քանի որ վերը նշված որոշմամբ կատարվել է, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղցու եւ հայ ազգի մեծամասնության իրավունքի խախտում

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին  «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին» 17-րդ հոդվածի ուժով իրավունք ունի «նպաստել հայ ժողովրդի հոգեւոր կրթությանը, օրենքով սահմանված կարգով նաեւ պետական կրթական հաստատություններում».

«Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին»

օրենքի 8-րդ հոդվածի երկրորդ կետի համաձայն, Եկեղեցին իրավունք ունի մասնակցելու պետական ​​կրթական հաստատություններում «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի ուսումնական ծրագրի եւ դասագրքի մշակմանը, այն դասավանդող ուսուցիչների որակավորման պահանջների սահմանմանը եւ դպրոցներին ներկայացնելու այդ ուսուցիչների թեկնածությունները.

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու
դերակատարությունը կրթական ոլորտում

1. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իրավունք ունի `

 1. հիմնելու կամ հովանավորելու նախադպրոցական հաստատություններ, տարրական, միջնակարգ եւ ավագ դպրոցներ, եւ միջնակարգ մասնագիտական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում.
 2. մասնակցելու պետական կրթական հաստատություններում «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի ուսումնական ծրագրի եւ դասագրքի մշակմանը, այն դասավանդող ուսուցիչների որակավորման պահանջների սահմանմանը եւ դպրոցներին ներկայացնելու այդ ուսուցիչների թեկնածությունները.
 3. հաստատություններում պետական կրթական կամավոր ուսումնական դասընթացներ կազմակերպելու, օգտագործելով դրանց շենքերն ու ռեսուրսները, այդ հաստատությունների հետ համաձայնեցնելով դասընթացների իրականացման առնչվող խնդիրները.
 4. հոգեւոր նպաստելու հասարակության կրթությանը կրթական
  հաստատություններում, օրենքով սահմանված կարգով:
  2. Սուրբ Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու ստեղծած ուսումնական հաստատությունները պետք է ստանան այն աջակցությունը, որը պետությունը ցուցաբերում է մասնավոր հաստատություններին:
  3. Պետությունը երաշխավորում է կրոնական կրթության իրավունքի իրացումը, կամավորության հիման վրա:
  4. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտոնական
  հաղորդագրությունները զանգվածային լրատվության միջոցները
  հրապարախոփ

 

https://drive.google.com/file/d/1NEEX665K8GrNntKf35BWkl3Qk0HOd0pY/view?usp=sharing

0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!