تقاضا برای رسیدگی به وضعیت حیوانات در باغ‌وحش شیراز

0 have signed. Let’s get to 1,000!


 ،ریاست محترم محیط زیست، ریاست محترم شهرداری شیراز و معاونین محترم

زمانی نام «شیراز» یادآور گل و بلبل و شعر و معرفت بود ولی چند سال است هر بار پستی در بارهٔ شیراز می‌بینیم  تنمان می‌لرزد که باغ‌وحش غیر اصولی‌اش باز چه بلایی بر سر حیوانات نگون‌بخت آورده است و سال‌هاست که قول داده می‌شود وضعیت بهبود پیدا کند و نمی‌کند...
هنوز هم بازدید کنندگان از وضعیت بد حیوانات گزارش می‌کنند. صرفنظر از آنکه حتی باغ‌وحش‌های استاندارد هم جای مناسبی برای حیوانات نیستند، فیلم‌ها حاکی از شرایطی است که فرسنگ‌ها با حداقل شرایط بین‌المللی برای یک باغ‌وحش خوب یا حتی متوسط فاصله دارند. همچنین، باغ‌وحش، حیواناتی مانند سگ و گربه را درشرایط غیر قابل قبول نگهداری می‌کند (لطفاً فیلم پیوست را نگاه کنید). جای این حیوانات در قفس نیست. این حیوانات برای این آفریده نشده‌اند که تمام روز روی سیم‌های یک قفس بایستند و گرسنگی بکشند.

تقاضای ما از شما مسئولان محترم این است که به وضعیت این حیوانات رسیدگی کنید و در صورت امکان ترتیبی دهید که حیوانات وحشی به پارک‌های وحش و سگ‌ها و گربه‌ها به افراد واجد شرایط واگذار شوند.

با سپاس،

جمعی از دوستداران حیواناتToday: Talin is counting on you

Talin Sahakian needs your help with “info@doe.ir: تقاضا برای رسیدگی به وضعیت حیوانات در باغ‌وحش شیراز”. Join Talin and 854 supporters today.