ADPU-da imtahanlar yazılı deyil Testlə olsun

ADPU-da imtahanlar yazılı deyil Testlə olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

info@dim.gov.az tarafına N A bu kampanyayı başlattı

Yazılı imtahanda bəzən tələbələr müəllim haqsızlığına səbəb olur ki bunun nəticəsində imtahandan tələbələrin çoxu kəsilir

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.