ADPU-da imtahanlar yazılı deyil Testlə olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Yazılı imtahanda bəzən tələbələr müəllim haqsızlığına səbəb olur ki bunun nəticəsində imtahandan tələbələrin çoxu kəsilir