Bütün avukatlar noterlik yapabilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


    Türkiye'de uygulanan noterlik sistemi nedeniyle, 100 Bini aşkın avukat arasından, sadece 1700 kişilik mutlu bir azınlık oluşmuştur.

      Avrupa Birliği nüfusu 500 milyon civarında ve yaklaşık 35.000 noter bulunmaktadır. Bu rakamlara göre yaklaşık 14.000 kişi için 1 noter bulunmasına rağmen, Türkiye'de bu sayı 81.000.000  kişi için 1700 civarındadır. Türkiyede 48.000 kişiye 1 noter düşmektedir. Mevcut noterlik yapısına dahil olabilmek için 37.000 kişi sıra beklemektedir. Başvurudan sonra en erken 10 ila 15 yıl arasında sıra gelmekte bu durumda dahi mutlu azınlığa dahil olabilmek için önce işlem hacmi düşük bölgelerde bir kaç yıl bekleyip daha sonra derece atlanabilmektedir. Basit bir noterlik işlemi için bile saati aşan miktarda sıra gelmesi beklenen noterler bulunmaktadır. Mevcut yapı yüzünden bu durum vatandaşa eziyete dönüşmüştür, bu devran böyle devam ettiği için mevcut noterlerin bu durumu normal kabul ettiği ve kendilerini sorgulamaktan uzak oldukları ortadadır. Noter sayısının artması, rekabet ortamının oluşması ve vatandaşa  kaliteli hizmet sunulmasına olanak sağlayacaktır. Hâlen sırada bekleyen 37.000 avukatın mağduriyetinin giderilmesi, vatandaşın daha iyi hizmet alması için, belli yılını doldurmuş her avukatın, noterlik lisansı alarak noterlik yapabilmesinin önünün açılması gerekmektedir.Bugün Hüseyin imzanı bekliyor!

Hüseyin Şefkat bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «info@adalet.gov.tr: Bütün avukatlar noterlik yapabilsin». Hüseyin ve imza atan diğer 21 kişiye katıl.