Firma per donar suport a Esquerra Republicana de Catalunya! ✊

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Solucionem la campanya que es fa actualment contra el partit més independenitsta, lluitador i republicà! Esquerra Republicana (ERC)