Include psychological and psychiatric consultations in PhilHealth coverage

0 have signed. Let’s get to 200!


Ang emotional at mental trauma ay hindi kabilang sa out-patient consultation. Dito sa ating bansa, ang mga ganitong klaseng konsultasyon ay pang-mayaman lang. Ang ating hiling ay maisama sa ordinaryong consultation ang mga suliraning pampuso at isip tulad ng pagkabigo sa pag-ibig, pagkamatay ng mahal sa buhay, bullying, at iba pa.

Naniniwala tayong kapag malusog ang ang isip, lulusog ang tao. Kapag malusog ang tao, lulusog ang bayan.

Let's have beautiful minds for a beautiful progressive nation. Today: Yam is counting on you

Yam dela Cruz needs your help with “Include psychological and psychiatric consultations in PhilHealth coverage”. Join Yam and 99 supporters today.