Kampanya Kapatıldı

İlkyardım eğitmenliği bilgi, tecrübe, beceri ister..

Bu kampanya 433 destekçiye ulaştı


İlkyardım hayatımızda çok büyük bir önem taşımaktadır ve malesef toplum olarak bu bilginin ışığından yararlanamamakta ve filmlerden, kulaktan dolma bilgilerle yaralılara müdahale ederek kurtarılabilecek bir hayatın ya felç kalmasına yada ölmesine sebebiyet veren müdahalelerde bulunmaktayız.İlkyardım eğitimi çocukluk çağlarından başlanılarak verilmesi gereken bir eğitim iken ancak 18 yaşında ehliyet almak için kurslara müracaat eden kişiler ilkyardım ile karşılaşmaktadır.Ancak buraya kadar filmlerde ve çevresinde yalan yanlış bilgiler ile kirletilmiş beyinleri gerçek ilkyardım ile tanıştırmak çok zor olmaktadır.07-03-2017 tarihinde sürücü kursları yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile sürücü kurslarında eğitmen olmanın şartları değiştirilmiş ve bu madde ile bu konuda yeterli donanıma sahip olmayan bireylerin eğitmen sıfatı ile ilkyardım eğitimi vermelerinin önü açılmıştır.Bu yönetmelikte ;MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.       
“a) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesi sahibi olmak,” denilmektedir.Yani ilgisi alakası olmayan filmlerden çevresinden sağlık bilgisi olan kişilerin alacakları 2 günlük eğitim vs ile eğitmen olmaları planlanmaktadır.Ne var ki ilkyardımın kurallarını, kimlerin ilkyardımcı olacağını belirten ilkyardım yönetmeliğinde ise;MADDE 19 - (2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur. Görüldüğü gibi bu iki yönetmelik birbiri ile çakışmaktadır.Ve bir ilkyardım eğitmeni olarak sağlık konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan kişilerin eğitmen olmalarını yanlış bulmaktayım.Ve bu yanlıştan ivedilikle dönülmesini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Ziya POLAT



Bugün ziya imzanı bekliyor!

ziya polat bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İlkyardım eğitmenliği bilgi, tecrübe, beceri ister..». ziya ve imza atan diğer 432 kişiye katıl.