İlkokulda da yetenek derslerine o dersin branş öğretmeni girmelidir.

İlkokulda da yetenek derslerine o dersin branş öğretmeni girmelidir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

meb ve tarafına Türkiye Görsel Sanatlar Platformu bu kampanyayı başlattı

Biz; Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi Öğretmenleri olarak, şuan özel okullarda uygulanan ve başarılı sonuçlar alınan ilkokuldan itibaren yetenek derslerine bu alanda uzman olan bizlerin girmesinin gerektiğini düşünüyoruz.

BİZ KİMİZ VE NE İSTİYORUZ?

Biz, yetenek dersi öğretmenleri olarak okullarda görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi derslerine giren, derslerimizle ilgili teknik ve genel bilgileri öğrencilere aktaran kişileriz. Yetenek dersleri öğretmenleri, öğrencilerin resim, müzik ve spor konusunda becerilerinin gelişimi için uğraşır. Devlete bağlı okullar ile özel eğitim kurumlarında hizmet verebiliriz. Yetenek Dersleri Öğretmenleri olarak okullarda çocukları görsel, duyuşsal ve bedensel zekâlarını geliştirmek ve çocukları hayata, sağlıklı, öz güvenli ve çevresine duyarlı birer birey olarak yetiştirme çabasında olan öğretmenleriz. Bizler ilkokuldaki derslerimize girmek ve tüm öğretim kademelerindeki ders saatimizin zorunlu "en az 2 saat" olmasını istiyoruz.

YETENEK DERSLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

1) Yetenek dersleri, öğrencilerin kendini ifade edebilmesi açısından büyük bir yaratıcılık alanı sağlar.
2) Yetenek dersleri, özellikle küçük çocuklarda görsel, duyuşsal ve bedensel yeteneklerinin ve görsel, duyuşsal ve bedensel algılarının gelişiminin anahtarıdır.
3) Yetenek dersleri, çocuğun motor gelişiminin hızlanmasına büyük rol oynar.
4) Yetenek derslerindeki başarı, her zaman öz güveni de beraberinde getirir.
5) Yetenek dersleri, çocuğun karar alma ve problem çözme yetilerini güçlendirir.
6) Günümüz çocuklarını en büyük problemlerinden biri olan odaklanma probleminin de çözümü yetenek dersleridir.
7) Pek çok sanatsal ve bedensel faaliyet, içerisinde grup çalışmasını barındırır. Bu yönüyle, yetenek dersleri, çocuğun kişisel gelişiminde takım çalışmasının yerini sağlamlaştırarak iletişiminin güçlenmesini sağlar.
8) Yetenek dersleri, çocuğun akademik hayata bütünüyle adapte olup başarısının yükselmesini de sağlar.
9) Hataların da hayatta yer edindiğini, onlardan da dersler alınması gerektiğini bu dersler, çocuklara öğretir.
10) Yetenek, insanın güzel olan tüm duygularını besler. Sanat ve Spor insanlarda şiddet, eziyet, duyguları hiçe sayma vb. olumsuz duygular taşıma konusunda önleyicidir. Bu yönüyle çocukları iyi düşünme güzele yönlendirme, enerjisini pozitif şeyler için kullanma imkânı tanır.
11) Pandemi sürecinin psikolojik etkilerine en iyi ilaç resim yapmak, müzik aletleriyle zaman geçirmek ve spor yapmaktır. Zira sanat ve spor çocuk için iyileştirici bir terapidir. Bu süreçte sanatın ve sporun doğru ve etkili öğretimi, çocuklar üzerindeki pandemik baskıyı ve stresi azaltmaya yardımcı olur.

YETENEK DERSLERİNE İLKOKULDA NEDEN YETENEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ GİRMELİDİR?

1) Çocuklukta kendini sanatla ve sporla ifade etme ihtiyacı en üst düzeydedir. Çocuk kendini ifade edemezse çocuğun yeteneği körelir. Bu yeteneği ancak ilkokulda o branşın öğretmeni fark edip geliştirebilir.
2) İlkokuldaki bir çocuk için sanat ve spor yapmak bir etkinlik değil, bir ihtiyaçtır. Onu anlayabilecek kişi yetenek dersi öğretmenidir.
3) O alanda uzman olmayan bir öğretmenin elindeki yetenek dersi, öğrencinin gelişiminin yavaşlaması demektir. İlkokulda yetenek derslerine branş öğretmeni girmelidir.
4) Yetenek dersleri diğer dersleri telafi etme dersi değildir. Bu yüzden ilkokulda da Yetenek derslerine branş öğretmeni girmelidir.
5) Görsel Sanatlar, Müzik ve Spor bir dil öğretimidir ve bu dili bu dersin öğretmeni bilir. Bu yüzden ilkokulda yetenek dersine branş öğretmeni girmelidir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.