Albania, ferma questo disumano sterminio di innocenti randagi!

Recent news

"Abbiamo bisogno di aiuto, non ce la facciamo più: siamo stanchi e disperati".

È il grido dei volontari, sorelle e fratelli albanesi. Uno delle migliaia e migliaia di messaggi che ci stanno giungendo.  Oltre 10 mila i cani catturati ed uccisi solo a Tirana, dal 2017. Il responsabile MANDANTE di questa CRUDELE E GRATUITA ATROCITÀ è il sindaco in carica di Tirana ERION VELIAJ.  LA STORIA INSEGNA CHE PRIMA O POI TUTTI I CRIMINI CONTRO IL VOLERE DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE VENGONO PAGATI DAI COMMITTENTI. NOI EUROPEI SAPPIAMO BENE DI NON AVERE ALCUNA GIURISDIZIONE SU UN PAESE COME L'ALBANIA, CON TANTA BRAVA GENTE MA CHE NON PUÒ PASSARE ALLA STORIA COME QUELLA CIVILTÀ CHE NON CONSIDERI MINIMAMENTE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI. NESSUNO PUÒ IMPEDIRCI DI INDIGNARCI DAVANTI A UN SOLO UOMO CHE DIA UN ORDINE COSÌ DISUMANO, CHE NON RISPETTA NEPPURE LA MORTE, PERPETUATA COSÌ ATROCEMENTE ALL'INTERNO DI UNA CLINICA VETERINARIA DI TIRANA DOVE A NESSUN OSSERVATORE ESTERNO È PERMESSO DI ENTRARE.  Eshte britma e vullnetarëve, motrave dhe vëllezërve shqiptarë. Një nga mijëra e mijëra mesazhe që po na arrijnë.Mbi 10 mijë qen të kapur dhe të vrarë vetëm në Tiranë, që nga viti 2017. Porositesi dhe Pergjegjesi I kesaj mizorie Kryetari i Bashkisë së Tiranës, z. ERION VELIAJ.HISTORIA na meson qe here a vone te gjitha krimet do të paguhen nga urdhëruesit e tyre.Ne evropianët e dimë mirë që nuk kemi juridiksion në një vend si Shqipëria, me kaq shumë njerëz të mirë, por që nuk mund të kaloje në histori si ai civilizim që nuk e konsideron MINIMALisht mirëqenien e kafsheve.Askush nuk mund të na ndalojë te indinjohemi perpara një njeriu të vetëm që jep urdhëra kaq çnjerëzore, që nuk respekton as vdekjen, që kryhet në mënyrë mizore brenda një klinike veterinare në Tiranë, ku asnjë nuk lejohet të hyjë.    

Ignazio Li Vigni
1 year ago