Ali baş komandan rütbəsi İlham Əliyevdən alınsın

Ali baş komandan rütbəsi İlham Əliyevdən alınsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Ilham Əliyev ve tarafına Democracy Azerbaijan bu kampanyayı başlattı

Azərbaycan Reslublikasının prezidenti İlham Əliyevdən Ali Baş komandan Rütbəsi alınsın

Hamını bu kampaniyaya imza atmağa dəvət edirəm. Bir insanın həm prezident həmdə Ali baş koman olması absurddur və tələb edirəm ki Ali baş komandan rütbəsi İlham Əliyevdən alınsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.