Başarı

İnşaat çalışma şartlarının iyileştirilmesi

Bu kampanya 113 destekçi ile değişim yarattı!


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA
ANKARA


Biz inşaat işçileri olarak bazı haklarımızın düzeltilmesi gerektiğini düşünerek taleplerimiz maddeler halinde aşağıya sıralanmıştır;
1. Çalışma saatlerin 08.00-17.00 olması,
2. Ödeme tarihlerinin ayın 1’i ile 5’i arasında olması (Genelde ödemeler maaşı hak ettiğimizden sonra 20-25 gün sonra ödenmektedir.),
3. Mesleki yeterlilik belgesi için ağır iş raporu isteniyorsa o zaman aldığımız ücret üzerinden primlerimiz yatırılsın ve erken emeklilik yapılması,
4. Taşeron sisteminin kaldırılması ve ana firmalar tarafından işin yaptırılması ve az iş gücü ile işçilerin çalıştırılması,
5. İşçi maaşları, yıpranma ve kıdem tazminatı gibi işçi haklarının güvence altına alınması,
6. Yurtdışı sigorta primlerinin Ülkemizde geçerli olması veya Türkiye’de ödenebilmesi,
7. Şantiye ortamların (yemek, yatak, tuvalet, banyo vb.) iyileştirilmesi,
8. AGİ ve diğer sosyal haklarımızın bizlere verilmesi (AGİ’yi Devlet tarafından ayrı olarak çalıştığımız sürece bankaya yatırılması gerekmektedir, Şirketler AGİ vermiyor),
9. İş kazaların önlenmesi için güvenlik konusunda ciddi bir düzenleme getirilmesi,
10. İş kazası olan firmalara ağır yaptırımlar uygulanması veya firmanın kapatılması,
11. 170 gibi işçi haklarını savunan birimlerin daha etkili ve yetkili kılınması,

Bu taleplerimizin imkanlar doğrultusunda karşılanması, bir vatandaş olarak hakkımız olduğunu düşünerek arz ederim.


……/……/2017
…………………………


ADRES:
…………………………..
…………………………..
………………………….
Tel :  Bugün İnşaat işçileri imzanı bekliyor!

İnşaat işçileri bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İletisim@csgb.gov.tr: İnşaat çalışma şartlarının iyileştirilmesi». İnşaat işçileri ve imza atan diğer 112 kişiye katıl.