İlacıma ulaşmama yardım et, yaşamama destek ol

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.


Multiple Myeloma hastaları desteğinizi bekliyor!!!!!

Lütfen NİNLARO (ixazomib) kemoterapi ilacımızın SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ödenmesine destek olunuz.

Multiple Miyelom; tüm tedavi seçenekleri kullanıldığında iyileşebilen, ilerlemesi durdurulan, nedeni bilinmeyen kemik iliği kanseridir. Fakat hangi ilacın hangi hastaya ne zaman verileceğine ilişkin kesin bir kılavuz yoktur. İlaçlar hastanın tedavi yanıtına göre verilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve SGK ilaçlarımızı karşılamamakta, karşılasa bile endikasyon dışı ödeme adı altında ilk önce daha basit, tedavide pek de etkin olmayabilecek ilaçların kullanılmasını zorunlu tutabilmektedir. Bu da hastalığı daha dirençli hale getirebilmektedir.

Bu ilaç, ülkemizde ve tüm dünyada klinik denemeleri yapılmış ve onay almış olan ilaçtır. Ninlaro, bu hastalığın tedavisinde ruhsatlandırılmıştır. Tüm dünyada kullanılmakta ve hastalarda yüz güldürücü cevaplar alınmıştır. Maalesef ülkemizde ilacımız SGK tarafından direkt ödeme kapsamında değil yani hiç ödenmemektedir. Üstelik aylık maliyeti çok yüksektir ve uzun süreli kullanılması gerekebilmektedir. Çoğunlukla sabit gelirli ya da iş kaybına uğramış olan hastalarımızın bu ilaçları satın almaları mümkün değildir.

Multiple Myeloma  hastası olmak kaderimiz olmasın. Bir imza da siz verin.