DEMİR CEVHERİ ZENGİNLEŞTİRME TESİSİNE AİT ATIK DEPOLAMA ALANI PROJESİ İPTAL EDİLSİN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


 

AYAZMANT DEMİR CEVHERİ ZENGİNLEŞTİRME TESİSİNE AİT ATIK DEPOLAMA ALANI PROJESİ VE RUHSAT İPTAL EDİLSİN !...

Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş. tarafından işletilen, 489 sicil numara 1009709 erişim no.lu ruhsat ve işletme iznine sahip “Ayazmant Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisi” Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Karaayıt Köyü Mevkiinde yer almaktadır. Söz konusu işletme tesisi ve üretim yapılan maden ocağının ruhsat alanı Madra barajının menba kısımında ve beslenme alanı içerisinde yer almaktadır. 

Uydu görüntüsü üzerinde yapılan incelemelerde söz konusu işletme ruhsatının ve işletme faaliyetlerinin baraja sıfır noktasında yer aldığı ve yürütüldüğü tespit edilmiştir. Söz konusu işletmeye ait maden işletme ruhsatı ve izinlerinin yanısıra madencilik faaliyetlerinin, 28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirtilen su kaynaklarının mutlak koruma alanı içerisinde yer aldığı açık ve net bir şekilde görülmektedir.

. Madra barajı Ayvalık ve çevresinin en önemli tatlı su kaynağıdır ve bölgenin ekolojik dengesi açısından oldukça önemlidir. Tarımsal uygulamaların yanısıra yörede yaşayan insanlar, hayvanlar ve bitkiler için vazgeçilmez bir su kaynağıdır.

ÇED dosyasında “Proje sahası, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ na göre orman alanı ve içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanları üzerinde kalmaktadır.” ifadesi yer almakta olsa da, yapılması planlanan Proje sahası Madra barajına 2750 metre mesafededir ve Madra barajı beslenme alanı içerisinde kalmaktadır.

Atık Analiz Sonuçları incelendiğinde söz konusu analiz raporlarının 25 Aralık 2009 tarihinde 10 sene önce gerçekleştirildiği görülmektedir. 2019 senesine ait bir ÇED dosyası için analiz tarihleri oldukça eski ve kabul edilemez.

Sonuç olarak   :

 ÇED dosyasında verilen analiz raporları incelendiğinde analiz sonuçlarının güvenilir ve geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Güvenilir olmayan analiz sonuçlarından yola çıkarak Ayazmant Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisine ait cevher zenginleştirme atıklarının düzenli depolama kriterlerine göre tehlikeli veya tehlikesiz atık olarak sınıflandırılmaları şu aşamada kesinlikle mümkün değildir.

 ÇED dosyasında ifade edilen “atıkların tehlikesiz atık” olduğu bilgisi geçersizdir. Yörede yaşayan insanlar, hayvanlar, bitkiler, su kaynakları ve diğer ekolojik sistemler için risk sürmektedir. ÇED dosyasının iptali ve projenin sonlandırılması gerekmektedir.

Madra barajının sulama ve içme suyu barajı olduğu dikkate alınarak; 489 sicil numara 1009709 erişim no.lu ruhsat ve işletme iznine sahip “Ayazmant Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisi” ne ait tüm işletme ve her türlü ruhsatın iptal edilmesinin ve bir an önce faaliyetlerinin durdurulmasının insan ve ekolojik sağlık açısından uygun olacaktır.

Karaayıt muhtar  Yetkililere haykırıyor  !

Yetkililere sesleniyorum.Ne olur bize yardım edin !...Maden bölgemizi ne hale getirdiğini görün diye bizleri yardıma çağrıyor.

https://youtu.be/8_xsgUeOPIQ