Devlet okullarında 40 kişilik eğitime HAYIR !!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


En iyi okul en yakın okuldur !!

Tepe İnşaat İlköğretim Okulu  ve diğer tüm devlet okulları için adresi tutmayan kayıtlara karşıyız ve bunun takipçisiyiz. Sınıflar gerçek kayıtlar ile daha verimli eğitim verecektir.