İkamet izni süresini aşan yabancıların ülkeye giriş çıkış mecburiyeti kalksın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


İkamet izni alan yabancıların, ikamet izni süresini, vize süresini veya vize muafiyetini aşmış olanların başvuruları T.C İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınmamakta. Bu sebepten Bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına çıkış yapıp tekrar girmeleri gerekmekte. Bu durum Bir sürü mağduriyetlere yol açmakta.

Peki Bu konuda Kanun ve yönetmelik ne diyor?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun (YUKK) 10.04.2013 

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN
UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ 

MADDE 21 (2) Türkiye içinden valiliklere yapılabilecek ikamet izni başvuruları başvuru için gerekli olan yasal süre
bitmeden yapılır. İkamet izni süresini, vize süresini veya vize muafiyetini on güne kadar aşmış olanların başvuruları da
alınır. Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaçlar yönünden gerekli olduğunda on günlük süre koşuluna
bağlı kalınmaz. Bununla ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.
(3) Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaçlar yönünden gerekli olması nedeniyle on günlük süre
koşuluna bağlı kalınmaksızın başvurusu alınarak olumlu sonuçlandırılanların yeni ikamet izni süresi başvuru
tarihinden itibaren başlatılır. Bu yabancıların başvuru tarihine kadar geçirdikleri süreler için tahakkuk eden harç
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre hesaplanır.

Özetle yönetmelikte bu konuda acık ve net olarak süre bitmeden başvuru yapılması gerektiğini belirtilmiş ve devamında Süre bitiminden 10 güne kadar olanları da başvuruları alınır. Ayrıca bir sonraki cümlede ''Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaçlar yönünden gerekli olduğunda on günlük süre koşuluna
bağlı kalınmaz'' olarak belirtilmiş. 
madde 21 (3) Fikrada ise Bu durumda olan yabancıların başvuru tarihine kadar geçirdikleri süreler için tahakkuk eden harç Harçlar kanununa göre tahsil edilir. 

Madde 21 (2) Fıkrasının son cümlesinde  ''Bununla ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.'' ifade edilmiştir. 

Türkiyede bulunan yabancılar olarak Genel Müdürlükten memur insiyatifine bırakılmadan yasal süreyi aşmış ve çeşitli nedenlerle başvuru yapamamış kişilerin ülkeden giriş çıkış yapmadan harçlar kanununa göre cezalarını ödeyip ve bu sürelerinde yasal olarak sayılmasını taleb etmekteyiz.