Fem de l'aparcament una prioritat per Castellar

Fem de l'aparcament una prioritat per Castellar

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Junts per Castellar ha iniciado esta petición dirigida a Ignasi Giménez y

Castellar del Vallès, 8 d’octubre del 2018

Il·lm. Sr. Ignasi Giménez
Alcaldia
Ajuntament de Castellar
Passeig de Tolrà, 1
08211 Castellar del Vallès 

Fem de l’aparcament una prioritat pel poble 

Benvolgut Sr. Alcalde,

Especialment com a conseqüència de les recents obres portades a terme, el nucli antic i el centre de Castellar han quedat notablement descoberts d’una suficiència de places públiques d’aparcament. A través de la present petició, elaborada i firmada en col·laboració amb un seguit de veïns i veïnes de la zona del nucli antic de Castellar, sol·licitem que s’inclogui als pressupostos del 2019 una partida destinada a, d’entre d’altres mesures, la construcció d’un pàrquing en la parcel·la de propietat municipal situada en la intersecció del Carrer Canyelles amb el Carrer Sant Llorenç (Carrer de Canyelles 34), tot recuperant la idea inicial que ja havia tingut anteriorment l’equip de govern de l’Alcalde Lluís Corominas al final de la seva última legislatura.

Actualment, els veïns del Carrer Nou, el Carrer de Maria Escalfet, Carrer de Canyelles i de la zona que no tinguin la sort de tenir garatge particular han d’anar a buscar aparcament a zones molt allunyades de casa seva de fins a 500 metres de distància. Amb la mitjana d’edat en alça a la zona i en altres indrets del poble, la necessitat de facilitar una major mobilitat i accessibilitat augmenta. Com a conseqüència de les obres de la zona que sovint han acabat amb places públiques d’aparcament, aquest repte s’ha vist agreujat. Alguns veïns fins i tot manifesten el seu temor d’haver d’anar a viure a un altre lloc si no s’encara la situació de forma satisfactòria.

És per això que instem el seu equip de govern a treballar amb conjunció amb les diferents forces del ple de l’Ajuntament de Castellar per tal de proveir el poble d’aquesta suficiència de places de pàrquing, començant per aquesta zona – on l’acció recent de la seva administració ha agreujat aquesta situació – però sense perdre de vista les diferents zones de Castellar, Sant Feliu i les urbanitzacions de la nostra vila, que tot sovint també pateixen d’aquesta mateixa problemàtica.

Per acabar, voldríem puntualitzar que la nostra voluntat i l’acció de firma d’aquesta carta és i vol ser en tot moment constructiva i que els sotasignats som gent o bé sense vinculació política o de diverses sensibilitats polítiques, unida en aquestes voluntat i mentalitat compartides.

Ben cordialment,

Pau Castellví i Canet
Candidat a l'alcaldia per Junts per Castellar
+
Firmants d'aquesta petició

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas