Victory

Idzi, Idzi, Idzi musi być!!! (... na kursie w tym roku na Rok 4! )

This petition made change with 6 supporters!


Nie! Bez Idzi, Kurs by nie był Kurs!
Nie ma mowy że bedziemy robili Kurs bez niego!
Zupełnie nie ma mowy!


No! Without Idzi, Kurs would not be Kurs!
There's no way we're having Kurs without Idzi this year!
Just no way!


Wyobrażacie sobie ile mniej przyjemnie Kurs by był bez Idzi?
To nie ma sensu!
Oczywiście, wszyscy by zrobili to cokolwiek trzeba żeby impreze kontynuować, bo jednak by była potrzeba, ale... jednak by nie było tak samo!!


Can you imagine how much less fun Kurs would be wilthout Idzi?
It just doesn't make sense!
Of course, everyone would do whatever it takes to continue the party, because you have to, but ... it just wouldn't be the same!!

We need Idzi! We need Idzi! We need Idzi!

798


Today: Herbert is counting on you

Herbert Międzycycki needs your help with “Idzi Baumgart: Idzi, Idzi, Idzi musi być!!! (... na kursie w tym roku na Rok 4!)”. Join Herbert and 5 supporters today.