Petition Closed

Saudiarabien: Döda inte Sheikh Al-Nimr och befria honom omgående!

This petition had 469 supporters


En sann frihetskämpe och fredsaktivist döms nu till döden på grund av hans tal mot den Saudiska regimen. 

Sheikh Al-NIMR har olagligt fängslat av de saudiska myndigheterna i över 2 år. För att tala ut mot regeringen.
Ayatollah Baqir Al-Nimr i Saudiarabien har dömts till döden och ska avrättas på grund att han krävde frigivning av alla dem fängslade i anti-regimprotester och samvetsfrågor mot Saudiarabien. 
Sheikh Al-Nimr sköts och greps av den omänskliga saudiskaregimens styrkor i Awamiyah Juli 2012. Hans anhöriga har sagt att han har blivit riktigt illa torterad i fängelset. NIMR's syster har medgett genom hennes Twitter-konto att fängelsemyndigheterna har t o m förnekat hennes broders sjukvård.

 

Brevet:
Under tiden som vi har iakttagit er tystnad och brist på åtgärder när det gäller scenariot i Saudiarabien har vi blivit väldigt chockade och frustrerade. Dessa människor som är från regioner som Qatif i Saudiarabien är avstängda från sin obestridliga rätt till religiös och politiskt oliktänkande. Det finns tusentals politiska fångar i de saudiska fängelserna som förväntar sig att människor som ni ska reagera och stå upp för en sak som vi alla delar nämligen det obrytbara bandet av mänskligheten.

Till denna religiösa och politiska diskriminering kom en man som ville hjälpa och företräda och ge sitt folk en röst. Ayatollah NIMR Al-NIMR sköts och greps och är för närvarande fängslad sedan två år tillbaka, han har nekats läkarvård sedan förra året. Åklagaren driver nu på för att verkställa en dödsdom till den här mannen pga. dessa politiska och religiösa skäl.

Kommer ni låta detta hända? Vi tror inte att mänskligheten har dött ännu och hoppas verkligen att ni kommer göra det rätta. Ni har antingen en politisk tillhörighet och direkt eller indirekt inflytande på den saudiska regeringen. Vi förväntas oss att ni talar ut och använder er inflytande för att Ayatollah Nimr skall friges omgående. Vi hoppas att ert samvete kommer att få er att agera innan det är för sent och vi ser fram emot att höra från er.

Vårt budskap till Saudiarabien, befria Ayatollah NIMR omedelbart!Today: Zahra is counting on you

Zahra Saleh needs your help with “Ibrahim bin saad bin Ibrahim Al Ibrahim: Saudiarabien: Döda inte Sheikh Al-Nimr och befria honom omgående!”. Join Zahra and 468 supporters today.