İbradı’da Mermer Ocağına Hayır! Karamıklı Yaylası Su Kaynağı ve Doğal Yaşamı Korunmalıdır

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Sayın yetkililer,

Antalya İlimiz, İbradı İlçesinin Başbadem Mevkiinden başlayıp Söğütbeli’ne kadar devam eden bölgenin içinde, ÇED Raporu alınmaksızın çok sayıda mermer ocağı açılmasına maalesef izin verildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.  

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, bu onayı acilen geri çekerek VE VERİLMİŞ RUHSATLARI İPTAL EDEREK büyük bir hatadan zamanında dönülmelidir.

Ayrıca Antalya Valiliği’nin de bir işletme onayı verilmemesi yönünde acil önlem alması gereklidir.

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, buralarda arazi büyüklüğüne bakılmaksızın ÇED raporu düzenletmeli, bölgenin çevre açısından önemini anlamalıdır.

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, konuyu ormanlar ve su kaynakları yönünden ele alıp, bakanlıklar arası görüşmeler sağlayarak, buraların korunması yönünde hareket etmelidir. 

Bu bölgenin (ve civarının) yüksek düzeyde korunması gerekir, zira;

-Bölge, doğal açıdan koruma alanıdır.

-Dünyanın en rahat nefes alınabilir alanlarından birisi olarak tescillidir.

-Torosların bu bölgesine özgü, çok sayıda endemik bitki içermektedir.

-Belirtilen yamaçlar çok sayıda koruma altında olması gereken yaşlı ağaçlar barındırmaktadır. Bunlardan sedirler ve ardıçların türleri halihazırda azalmış bulunmaktadır.  

-Bu bölgede doğal olarak yaşayan hayvan türleri bulunmaktadır.

-Ayrıca, Toroslarda hayvancılık yapan nüfusun, göçerlerin, hayvanlarını otlattıkları alanları içermektedir.

-Bölge, yüksek önemde temiz ve içilebilir su kaynakları barındırmaktadır.  Kuraklaşma tehlikesinin bulunduğu bilimsel olarak açıklanan bir coğrafyada mevcut su kaynaklarını korumanın önemi anlatılamayacak kadar büyüktür.   

-Turizmin en büyük gelir olduğu bir ülkede, önemli bir alternatif turizm alanı olan bölgenin bu yönde korunup geliştirilmesi gerekirken, tam da bu duruma zarar verecek bir gelişme derhal durdurulmalıdır.

Mermer ocağı ve benzeri uygulamaların, bu alana ve burada yaşayan tüm canlılara zarar vereceği açıktır. Bu karar, hem de bir Çevre Etki Değerlendirmesi yapılmadan verilen bir karar, ülkesini ve gelecek nesilleri düşünen bir zihniyetin kabul edeceği bir durum değildir.

Vatandaşlar olarak, herhangi bir zarar oluşmadan acil önlem alınmasını talep eder, saygılarımızı sunarız.