Ibasura ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law!

0 have signed. Let’s get to 500!


Kami, mga ordinaryong mamamayang Pilipino – mga manggagawa, prodyuser at empleyado, mga kabataan-estudyante, mga manininda at mamimili, mga drayber at komyuter, mga maliliit na negosyante, mga magsasaka at mga propesyunal – ay mariing tumututol sa pahirap na Tax Reform Acceleration and Inclusion o TRAIN. 

Sa pagpapataw ng buwis sa mga susing produkto tulad ng petrolyo, awtomatikong tumaas lahat ng bilihin at bayarin. Tiyak na pasanin ito ng lahat, lalo na ng konsyumer.

Wala nang kikitain kaming manininda at maliliit na negosyante sa sobrang pagtaas ng presyo. Mawawalan naman kami ng mga customer kapag itinaas pa namin ang presyo ng aming paninda.
Ang dagdag na buwis kasabay ng madalas na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan ay nangangahulugan ng mas maliit na kita naming mga drayber.

Sinasalo naming mga mamimili at komyuter ang lahat ang mga pagtaas na ito sa presyo ng bilihin mula pagkain, gamit sa pang-araw-araw, mga bayarin sa kuryente, upa sa bahay, at maging birth certificate, death certificate at CENOMAR. May petisyon na rin sa pagtataas ng pamasahe - ng jeepney, bus, UV Express at maging ng Grab.

Mas lalong mababaon kaming magsasaka sa utang dahil sa mataas na gastusin namin sa produksyon sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na sangkap ng marami naming gamit sa sakahan. Mapipilitan kaming itaas ang presyo ng aming produkto gaya ng bigas, gulay, prutas atbp, kahit na binabarat kami ng mga negosyante.

Ang sinasabing ganansya sa pagtataas ng bilang ng masasakop sa Personal Income Tax exemption naming mga manggagawa at empleyado ay mauuwi sa wala dahil tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at bayarin.

Kaya hinihiling namin na gawin ng gobyernong Duterte ang tama at ipatigil ang TRAIN na sumasagasa sa amin. Dapat repasuhin ng super-majority sa Kongreso para ipawalang-bisa ang batas sa lalong madaling panahon. Sa halip na excise tax at VAT na karga ng lahat kahit na ng pinakamahihirap na mamamayan, ang ipataw na buwis ay batay sa kapasidad ng taong magbayad. Sa halip na dagdag buwis pati na sa mahihirap, dapat ayusin ng BIR ang pangungulekta ng buwis sa mga mayayamang ayaw magbayad ng sapat na buwis para hindi sila makalusot. 

Ibasura ang TRAIN law!
Ipasa ang House Bill 7653 ng Makabayan bloc!
Itulak ang sistema sa pagbubuwis na nakabatay sa kakayanang magbayad nito!
Ayusin ang sistema ng pangongolekta ng buwis sa mga malalaking negosyo!

#StopTRAIN