Ibalik ang Work From Home ( not hybrid) hanggang bumaba presyo Gasolina

Ibalik ang Work From Home ( not hybrid) hanggang bumaba presyo Gasolina

Started
June 10, 2022
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by Ryan John Sarzate

Sobra ng mabigat sa bulsa ang pag taas ng gasolina para man lang mabawasan ang pasanin at bayarin ibalik ang work from home not hybrid. 

Support now
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now