Ibalik ang Dating “PANATANG MAKABAYAN”

Ibalik ang Dating “PANATANG MAKABAYAN”

Started
May 9, 2022
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by Christian Soria

The original Patriotic Oath of the Republic of the Philippines was changed. That oath was better and complete and it engraves what a Filipino brilliance is made of in a more heartfelt and patriotic way. It instills recognition of the blessings of our Fatherland to us and reminds us to return the favor by respecting our parents, valuing education, following the rule of law, esteeming honesty and integrity, being honorable and striving to serve our country by serving our countrymen the best we can in words, thoughts, and deeds.

 

PANATANG MAKABAYAN

Iniibig ko ang Pilipinas 
Ito ang aking lupang sinilangan 
Ito ang tahanan ng aking lahi 
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan 
Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang 
Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang 
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan 
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas 
Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan 
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. 

 

Support now
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now