İşitme engellilere ÖTV Muafiyeti uygulansın!

İşitme engellilere ÖTV Muafiyeti uygulansın!

Başlama tarihi:
10 Ağustos 2022
İmzalar: 108Sonraki Hedef: 200
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Büşra Kaymak

Sayın Yetkililer;

27 yaşındayım. Engellilik oranı % 50. ÖTV’ den muaf olarak araç almak için müraacat ettiğimizde 30 Nisan 2010 tarih ve ÖTV-2/2010-3 “ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/12’ ye göre bu indirimden yararlanarak araç alamıyoruz.

Kısaca işitme engelli raporunda ortopedik ile birlikte ÖTV yararlanabiliyor. 

İşitme engelli kardeşlerimizi ÖTV muafiyeti yararlanamıyor.

Bir engeli daha olması gerekiyor oda ORTOPEDİK. Hem işitme hemde ORTOPEDİK.

Gerekçe olarak Sirkülerde belirtilen “3.Uygulama Esasları a) Sakatlık Dereceleri” bendinde,” Sakatlık derecesi %90’ ın ÜZERİNDE OLANLAR İÇİN başka bir şart ARANMAKSIZIN;  ALTINDA OLANLAR İÇİN ise “H” sınıfı sürücü belgesini HAİZ OLUNMASI ve Araçta SAKATLIĞINA UYGUN HAREKET ETTİRİCİ ÖZEL TERTİBAT YAPTIRILMASI ŞARTIYLA İSTİSNA UYGULANACAKTIR. Sakatlık derecesi % 90’ ın ALTINDA OLANLARDA, BU ŞARTLARI HAİZ OLMAK KOŞULUYLA SAKATLIK DERECESİNİN ÖNEMİ BULUNMAMAKTADIR" ibaresi yer almaktadır.

“c) İkinci Paragrafta ise “ANILAN YASA HÜKMÜNÜN ENGELLİLERİN SAKATLIKLARINA GÖRE AYRIM YAPILMASINI ÖNGÖREN BİR AMAÇ GÜTMESİ SÖZ KONUSU OLMAYACAĞINDAN” ibaresi kullanılarak sirkülerde bahsedilen engel grubundakiler (Bedensel Engelliler, Zihinsel Engelliler ve Görme Engelliler) ÖTV indiriminden yararlanabilir, Diğer Engelliler ise ENGELLİ oldukları ve “H” sınıfı SÜRÜCÜ BELGESİ  sahibi oldukları halde, (Bu Yasayı hazırlayanların Düşüncesine göre) “BİZ AYRIM YAPMIYORUZ AMA YUKARIDA BAHSEDİLEN ENGELİ BULUNANLAR HARİCİNDE OLANLAR ÖTV' DEN MUAF OLARAK TAŞIT ALIMINDAN YARARLANAMAZLAR” gibi bir anlaşılmaya sebebiyet vermektedir.

Buna mukabil bahsedilen maddelerde ÖTV’ den muaf olarak araç almak isteyen Engelliler ya % 90 ve ÜZERİ ENGELE SAHİP OLMALI (Zihinsel engelli, görme engelli) ya da Engeli % 90 altında ise Araçta Özel Tertibat yaptırılarak (BEDENSEL ENGELLİ) ÖTV’ den muaf araç alma şansına sahip olabilir.

Aslında diğer Engelliler gibi, hatta Engelli olmadığı halde ÖTV’ den muaf olarak bir yakını üzerinden de olsa araç alabilenlerle beraber, İşitme Engelliler de hiçbir ayrım gözetilmeden ÖTV’ den muaf olarak araç alabilmeliler. Çünkü % 50 engeli olan bir İşitme Engellinin durumu normalde işitme kaybının % 50 olduğu anlamına gelmiyor. 

Her ne kadar Sürücü belgesi alımı ve sınıflandırması konusunda Yasa Koyucu tarafından değişiklik yapılmasına rağmen İşitme Engelliler Sürücü Belgesi almak için müracaat ettiklerinde kendilerine “26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanmaktaydı. Bu yönetmelikte bulunan 7. Maddenin “f” bendinde İşitme engellilerin hangi tip sürücü belgesi alabileceği ve kullanacağı araçta ne gibi değişiklikler yapacağı açıkça belirtilmiş olup;

Buna mukabil, kulaklarında  50 desibel ve üzeri işitme kaybı olanların “B” sınıfı sürücü belgesi alamayacağı ve ancak “H” sınıfı sürücü belgesi alabileceği ve kullanacağı aracın ticari bir araç değil otomobil olması gerektiği belirlenmiştir.  Bu yönetmelikten anlaşılacağı üzere de İçişleri Bakanlığı İşitme Engellileri "ENGELLİ" olarak kabul ederken Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü "ENGELLİ" olarak kabul etmemektedir.

İşitme Engelliler ÖTV’ den muaf olarak araç almak için müracaat ettiklerinde karşılarına çıkan, 30 Nisan 2010 tarihinde yayınlanarak uygulamaya giren “Malul ve Engellilerin araç alımında ÖTV istinası uygulamasının şartları ile istisnadan yararlanılan araçların satışında vergi uygulanması” sirkülerinde bahsedildiğinin aksine İşitme Engelliler, “GÖRME ENGELLİ olmayan BEDENEN ve RUHEN SAĞLAM, ENGELLİ' lerdir.

Yaşam içerisinde en büyük yaşadıkları problem ise günlük sosyal aktivitelerini yerine getirmekte diğer engelliler gibi zorlanmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse alış-veriş, hastanede derdini anlatamama, resmi kurumlarda kendini ifade edememe ve en fazla zorluk çektikleri konu ise Toplu Taşıma araçlarından faydalanmak zorunda kalan İşitme Engelliler gidecekleri yeri ya da inecekleri yeri gerek insanlara gerekse araç sürücüsüne anlatamamaktadırlar. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. En önemlisi de Güzel Ülkemiz Türkiye’ de TÜRKÇE bildikleri halde TÜRKÇE konuşmak için TERCÜMAN kullanmak zorunda olan bir Engelli Gurubudur. Bunun için ÖTV’ den muaf araç almak konusunda GÖRME ENGELLİ olmayan BEDENEN ve RUHEN SAĞLAM, İşitme Engellilerin önlerine çıkan “ARAÇLARDA ÖZEL TERTİBAT YAPTIRMA” zorunluluğu, Engelliler arasında da ayrım yapılmasına sebep olmaktadır.

Burada açıklanması hoş olmayacak ama diğer Engel Gruplarının hepsinden özür dileyerek ve utanarak ama yazmak zorunda olduğumu hissettiğim için yazıyorum. İşitme Engellilerin bu yasadan yararlanabilmesi için İşitme Engelinin yanında diğer bir engeli daha mı olması gerekiyor?

Ayrıca 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Referandumunda büyük bir çoğunlukla kabul edilen maddelerin içerisinde “ENGELLİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMASI” maddesi kabul edilirken, ÖTV Yasası içerisinde Engellilerle ilgili ÖTV' den Muaf Olarak Araç alımında ENGELLİLER ARASINDA Herhalde NEGATİF AYRIMCILIK yapılmakta.

Hukuki yolların kapalı olması vesilesi  ile Konunun irdelenerek İşitme Engellilerin ÖTV’ den Muaf olarak araç alabilmesinin önünün açılması konusunda yapılan veya yapılabilecek yasal düzenlemelerden tarafıma bilgi verilmesini arz ederim..

 

Hemen destekle
İmzalar: 108Sonraki Hedef: 200
Hemen destekle