İş kanununda özel kamu ayrımını kaldırılsın

İş kanununda özel kamu ayrımını kaldırılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı tarafına Nihal Yavuz bu kampanyayı başlattı

Özellikle sağlık alanında iş kanunun özel kamu ayrımının kaldırılmasını talep etmekteyiz, aynı diplomayla aynı risklere ve iş yüküne sahip mesleğimizi icra ederken farklı halklara sahip olmak istemiyoruz. Örneğin süt izni kamuda 3 saat özel de 1.5 saat, yıllık izin hakları, çalışma saatleri vs. eşit olmasını talep etmekteyiz. Bu pandemi döneminde kamuda çalışan sağlık çalışanlarına ek ödeme az da olsa verilirken, aynı hizmeti veren özelde çalışan sağlık çalışanlarına hiç bir ek ödeme yapılmamaktadır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.