Petition geschlossen.

İş adamı değil, iş insanı! #buiştebirkadınvar @tusiad

Diese Petition hat 756 Unterschriften erreicht


TÜSİAD, 1971 yılında iş dünyasını temsil edecek bir sivil toplum örgütü olarak kurulurken “Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği” adını aldı. 2007 yılında ilk kez bir kadın başkan seçildiğinde, “iş adamı” yerine “iş insanı” deme gerekliliği konuşulmaya başlandı. Ancak 2007’den beri görev yapmış olan üç farklı kadın yönetim kurulu başkanına ve kadın çalışan sayısının çokluğuna karşın, kurumun ismi “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilmedi. 

TÜSİAD’ın, tüzüklerinin ikinci maddesinde belirtildiği gibi, “Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten iş insanlarının toplumun öncü ve girişimci bir grup” olduğuna inanıyor, bu sebeple günümüzde çağdışı kalan cinsiyetçi “iş adamı” ibaresini isimlerinden kaldıracaklarını düşünüyoruz.

erktolia olarak TÜSİAD’ı, gerçekleştirdikleri kadın - erkek eşitliği çalışmalarına da dayanarak, kendi kadın çalışanlarını ve Türkiyeli iş kadınlarını dışlamayan bir dil kullanmaya çağırıyoruz!

Kendilerinden isimlerinde artık uluslararası iş dünyasının standart terimi haline gelmiş olan “iş insanı” tanımını kullanarak, işverenliği cinsiyet belirtmeyen bir düzleme taşımalarını istiyoruz.

İş adamı değil, iş insanı! 

Sen de TÜSİAD’ın açılımının “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilmesini destekliyorsan, imza kampanyamıza katılabilir, ayrıca Twitter üzerinden #buiştebirkadınvar etiketimize destek vererek iş dünyasındaki cinsiyetçiliğe sen de dur diyebilirsin!Heute: erktolia verlässt sich auf Sie

erktolia . benötigt Ihre Hilfe zur Petition „İş adamı değil, iş insanı! #buiştebirkadınvar @tusiad”. Jetzt machen Sie erktolia und 755 Unterstützer*innen mit.