Prof. Dr. Ecevit Eyduran adına Iğdır Üniversitesi’nin kampüs isminin değiştirilmesi

Prof. Dr. Ecevit Eyduran adına Iğdır Üniversitesi’nin kampüs isminin değiştirilmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Iğdır Üniversitesi tarafına Onur Bektaş bu kampanyayı başlattı

Iğdır Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı ve en çok atıf alan 6000 akademik personel arasında yer alan sayın Prof. Dr. Ecevit Eyduran Hocamızın isminin, Igdır Üniversitesinin uygun görülen yerleşkesine isminin verilmesini talep ediyoruz.

Yapmış olduğu faydalı çalışmalar, İgdir üniversitesi çatısı altında üniversiteye kazandırdığı yayın ve akademik makalelerin de göz önünde bulundurularak. Görevine devam ettiği dönemde covid e yakalanması nedeni ile kaybettiğimiz hocamızın isminin uygun görülen kampüsümüzde ebediyen yasamasını istiyoruz. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.