İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'ne Dokunma!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Turkiye'nin en köklü üniversitesi olan Istanbul Üniversitesi'nin bölünme kararını almaktan derin üzüntü duyuyoruz. Bu şekilde bir bölünmenin üniversiteye hicbir yararı yoktur. Üniversitelerin temel sorunu büyüklükte değildir; nitelikli öğretim üyesi, yeterli teknik ve destek personel, uygun fiziki ve teknolojik donanım temel sorunlardır.

Turkiye'nin en köklü hemsirelik okullarından olan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi mezun ve öğrencileri olarak İstanbul Üniversitesi adıyla anılmaya devam etmek istiyoruz. Fakültemiz, Türkiye'nin birçok hemşirelik bölümüne öğretim üyesi, alanda çalışacak nitelikli mezun yetistirerek ve kanıt değeri yüksek yayınlar yaparak alanında fark yaratmaktadır. Bunca değerlere rağmen bölünme kararı hiçbir öğretim üyesi ve dekaniyla paylaşılmamış, onlar dahi medyadan öğrenmiştir.

Köklü fakültemizin, köklü üniversitesinden ayrılmaması için desteğini bekliyoruz.Bugün Şura imzanı bekliyor!

Şura Kaya bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'ne Dokunma!». Şura ve imza atan diğer 1.186 kişiye katıl.