Kampanya Kapatıldı

SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKLANMALIDIR

Bu kampanya 28 destekçiye ulaştı


Sokaklarda yapılan kına, düğün gibi her türlü kutlamaların yasaklanması gerekmektedir.

*Düğün yapılan sokağın trafiği zor durumda bıraktığı,

*Çevre sakinlerinin arabalarının park yerlerini işgal ettiği (sabahtan konmaya başlanan sandalye ve yazılarla parkın engellenmesi şeklinde), 

*Çevre sakinlerinin kendi evlerinin içinde birbirlerinin seslerini duyamayacakları kadar sesin açılması,

*Düğünlerin hemen hemen her seferinde saat kuralını ihlal ettiği, orkestranın bitmesine rağmen düğün sahiplerinin kendi aralarında çoğu kez eğlenmeye devam etmesi, sandalye toplanmasında dahi çevrenin rahatsız edilmesi,

* Düğün sonrasında bırakılan bir sürü pisliğin çevre kirliliğine sebebiyet vermesi,

gerekçelerinden bu konuda derhal gerekli önlemlerin alınmasını, düğünlerin salon veya yerleşim yerlerinden uzak yerlerde gerçekleştirilmesi konusunda yaptırımların olmasını saygılarımla bilginize arz ederim.

 Bugün Evrim imzanı bekliyor!

Evrim Erşendur bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İçişleri Bakanlığı: SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKLANMALIDIR». Evrim ve imza atan diğer 27 kişiye katıl.