Kalbinde 1.derece av blok olanlar polis olabilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Polis okullarına giriş sağlık yönetmeliğinde Kardiyoloji B/3-b :Nedeni bulunamayan ve başka kalp hastalığı ile birlikte olmayan, kardiyak performansı bozulmamış olan(ventriküler fonksiyon bozukluğuna ve ventriküler dilatasyona neden olmayan)iletim ve ritim bozuklukları, trifasiküler blok, sol dal bloğu, WPW(wolf parkinson-white sendromu) öğrenci olmaya engeldir.Maddesinde bulunan ''iletim'' bozuklukları çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.AV Blok bir iletim sistemi rahatsızlığı kapsamına girmekte olup birinci derece Av Bloğu rahatsızlığı hemodinamik sıkıntıya neden olmayan,tedavi gerektirmeyen ve günlük fiziksel aktiviteleri kısıtlamayan BASİT bir rahatsızlık olduğu taraflı tarafsız alanında uzman hekimler tarafından bilinen bir gerçek olduğu aşikardır.Kalbinde birinci derece AV Blok bulunan hayali vatanı için polis olmak olan gece gündüz bu ideal uğruna çalışıp emek veren bir çok şeyden feragat eden polis okulu öğrencisi adayları ciddi bir şekilde mağdur edilmektedir.Bu haksızlık ve yanlışın gözden geçirilmesini ve bahsi geçen Birinci derece rahatsızlığın alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından yorumlanarak tıpkı Birinci derece mitral yetmezliği ve Birinci derece triküspit yetmezliği gibi A dilimi kısmına eklenmesini saygıdeğer yetkililerimizden önemle arz ederiz.