Bediüzzaman'a İstiklal Madalyası verilsin

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Ismail Öngel
Jul 5, 2020
İmzalıyorum çünkü ;
"Eğer bin müddeiumumî ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyet-i umumiyeye hizmet etmemiş isem -üç defa- Allah beni kahretsin!" diyor
(Lem'alar - 260)

Thanks for adding your voice.

Ragıp Güdül
1 year ago
Bediüzzaman Said Nursi gerçek bir vatanperver ve İslam kahramanıdır.

Thanks for adding your voice.

Mehmet salih Kaçmaz
1 year ago
İstiklal madalyasını almayı sonuna kadar hak eden Bediüzzaman'a verilmesi için gerekli gayret ve çabayı devlet büyüklerimizden ve yetkililerden bekliyoruz.

Thanks for adding your voice.

Hayrettin Demir
1 year ago
BEDİÜZZAMAN gibi vatanına milletine fedakarlık yapmış benzersiz bir kahraman-ı İslam hak ediyor

Thanks for adding your voice.

Mehmet Emin Doğan
1 year ago
Bediuzzaman kurtuluş savaşında kahramanca savaşan bi tüm talebelerini şehit vererek rusyaya esir düştü iki sene bu madalyayı en çok hak eden elbette büyük üstadımız dır

Thanks for adding your voice.

Mehmet OHANCAN
1 year ago
Bu Aziz Vatana bu Şerfli Millete ve Bilhassa Alem-i İslam'a ve en nihayetinde Kıyamete kadar hizmetleri tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olacak olan Bediüzzaman hazretlerine bu Madalya bir HAKTIR.

Thanks for adding your voice.

Ufuk Bulut
1 year ago
Hak hem zaman yerini bulur

Thanks for adding your voice.

Mehmed Şirin
1 year ago
Çünkü ülkemize maddi manevi büyük hizmetleri olan bir kahraman zattır ve hem maddi cihad hem manevi cihatta ön saflarda cenk ettiği tarihçe sabittir.

Thanks for adding your voice.

Mustafa Kamile Dalfidan
1 year ago
İMAN kurtarma davasında en önemli bir şahıs ahiretini kurtaranların en birinci ismi sonuna kadar hak ediyor

Thanks for adding your voice.

zafer eren
1 year ago
Evet Bediüzzaman hazretleri de savaş a katılmış ve komutanlık yapmıştır