Özel Güvenliklere yetki

Özel Güvenliklere yetki

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
İçişleri Bakanlığı ve tarafına Guvenligiz. Net bu kampanyayı başlattı

Özel Güvenlik ve koruma hizmetlerini temsil eden 5188 sayılı kanun duzenlenip Gümrük ve Ticaret bakanlığından ve dolayısı ile Ticaret ilkesinden ayrıştırarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının 4857 sayılı iş ve işci kanunundan çıkarılıp 5188 sayılı kanunun kendi özünde statü olarak işçi değil hizmet sınıfında bir alt yapı oluşturulup yardımcı mahiyetteki tamamlayıcı unsuru olması sebebi ile kontrol nokta görevlileri olarak 3201 sayılı emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesi gerekmektedir.

5188 sayılı kanunun genişletilerek özel güvenlikler silahlandırılmalı,polisler gibi yetkileri arttırılmalıdır.

Taban maaş ayarlanması yapılarak asgari ücretin üstünde bir maaş almalıdır.

Özel güvenlik tanıtımında olduğu gibi polisi tamamlayıcı mahiyette göre gerekli genişletilmeler yapılmalıdır.

Görev başında hayatını kaybedenlere şehitlik veya gazilik hakkı verilmelidir.

 

TYP MEB Güvenliklerine Süreklilik verilmelidir.

 

Özel Güvenlik Görevlilerine yıpranma tazminatı verilmesi

 

 

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.