Muhacır,Göçmen Türkiye,ye gelmiş Atalarımızın yabancı devletteki doğum evrakları bulunması

Muhacır,Göçmen Türkiye,ye gelmiş Atalarımızın yabancı devletteki doğum evrakları bulunması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

iç işleri bakanlığı tarafına engin varol bu kampanyayı başlattı


Muhacir,Göçmen,Mübadele olarak Türkiye’ye gelmiş olan Atalarımız hakkında bilgi edinebilmek Geçmişimizi,Tarihimizi,Atalarımızı daha rahat bulabilmek nereden geldiğimizi analiz edebilmek ve bu tip araştırmalarda neslimizin izini sürebilmek ve bu araştırmalarda doğan Haklarımız var ise bu hakları talep edebilmek açısından önem arzetmektedir bu sebep ile. Atalarımızın yurt dışından hangi ülkeden gelmiş iseler o ülkelerden Doğum,Evlilik,Askerlik belgesi, o ülkede yaşadıklarını belgeleyen her nevi her türlü kayıtlarını, bilgilerini,belgelerini,evraklarını ve gerekli evrak eşleşmelerini Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başbakanlığı,Başbakanlık veya İç işleri bakanlığının bir araştırma komisyonu kurarak , O yabancı ülkeye heyet çıkartarak ve O yabancı ülke ile işbirliği içerisinde uyumlu ve sekronize çalışmalar yaparak bu belgelerin bulunmasını ve teminini sağlamasını Talep ve Arz ederiz. Saygılarımızla

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.