Kampanya Kapatıldı

BİREYSEL SİLAHLANMA BİR "HAKTIR!"

Bu kampanya 1.976 destekçiye ulaştı


Ülkemiz Dünya üzerinde modern diyebileceğimiz bir seviyeye hızla yükselmektedir. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin dünya da her türlü insan haklarına her platformda sahip çıktığını adımız gibi biliyoruz. Lakin "sahip olma" haklarımızdan bazılarından mahrum bırakılmış durumdayız. Dünya üzerinde bir çok ülkede bireysel silahlanma üzerine çalışmalar yapılmış, kanunlar ve kurallar çerçevesinde bir sistem oturtulmuş. Bu sayede insanlara kanuni bir hak tanınmıştır. Bu kanunlara uyulduğu sürece insanlara silahlanma konusunda zorluk çıkartılmamış, kanun dışı hareket edenlere ise ciddi yaptırımlar uygulanmıştır. Ülkemizde ise bireysel silahlanma bazı kişi ve kurumlarca tehdit olarak görülmüş ve halk, kanunla temeli atılmış sağlam bir zeminde bireysel silahlanma hakkından mahrum bırakılmıştır. Akabinde sanki bu durum yokmuş gibi silahlanmak isteyenlere neredeyse tabancanın fiyatı kadar ruhsat harcı denen paralar tahsil edilmiştir.

Bunca hayal kırıklığı yokmuş gibi TBMM silah kanunu tasarısı görüşmelerine adı sözde "UMUT" olan ancak gerçekte UMUTSUZLUK VE İHANET VAKFI olan bu ne olduğu belirsiz yabancı sermayeli vakfı davet etmiş ve onların görüşüne göre hareket etmiştir. TBMM'nin yabancı sermaye ile kurulmuş bu vakfı değil AZİZ TÜRK MİLLETİNİ dikkate alarak kanunları düzenlemesi kati surette gerekmektedir.
İşlenen suçları bahane ederek silahlanmaya engel olmak isteyen bu vakıf işlenen suçların RUHSATSIZ / KAÇAK silahlarla işlendiğini bilmesine rağmen ruhsatlı silahlarında engellenmesini istemektedir. Yetkililerimiz de iyi bilecektir ki ruhsatlı silah ile suç işlemenin sonuçları apaçıktır. Ruhsatlı silahla işlenen bir cinayetin faili sadece mermi çekirdeği ve kovan iziyle çok rahat tespit edilebilmekte iken ruhsatsız bir silahla işlenen cinayetin faili kovan ve mermi çekirdeği gibi verilerle bulunması neredeyse imkansız bir hal almaktadır. Bundan dolayıdır ki silahları kontrol altında tutmanın en kolay yolu onlara ruhsat vermektir. Suç işlemek isteyen insan her halükarda ruhsatsız silah bulabiliyorken burada zarar gören ruhsatlı silah alamayan sivillerdir.
Her konuda örnek alınan ABD 'den bu konuda örnek alınması elzemdir. Haklın silahlanması engellenemez şeklindeki kanun haklıdır ve ülkemizde de uygulanmalıdır. Bu kesinlikle herkese silah verilsin anlamında değildir. Gerekli psikolojik testler, silah taşımaya uygun teorik bilgi ve eğitimin olup olmadığına dair testler yapılsın, sabıka kaydı araştırılsın. İleride sorun oluşturması muhtemel kişilere yine silah verilmesin ancak insanların kendisini koruması hakkı elinden alınmasın.


YÜCE DEVLETİMİZDEN TALEPLERİMİZ:
1- Ruhsat harçları kaldırılsın. Harç ruhsata değil, eğitime harcansın.Ruhsat, harç ile değil eğitim ile alınsın.
2- Eğitim, silah ile ilgili düzenlenecek kanunlar, haklar, silah ile ilgili teorik ve pratik bilgiyi içersin. Bu konuda sürücü kursları model olarak geliştirilerek kullanılabilir.
3- İlgili kanunlar mevcut ABD kanunlarına göre hazırlansın.
4- Bulundurma/taşıma ruhsatı ayrımı kaldırılsın. Verilen eğitim ile tek ruhsat taşıma ruhsatı olsun. Kanunla belirtilen mekanlar hariç istenildiği yerde taşınsın.
5- Emniyet teşkilatlarına verilen eğitim şekli değiştirilip ABD polisine verilen eğitim referans alınarak verilsin.
6- Bu şartlar altında düzenlenecek kanunlara aykırı davrananlara para cezası verilmesi yerine silahlanma hakkına en az 2-5 yıl süreyle el koyulsun.
7- Kanunlar düzenlenirken sermayesi yabancı olan veya kati surette silahlanmaya karşı olan veya şuursuzca silahlanma taraftarı olan vakıf ve benzeri kuruluşlar ve bu kuruluşlardan temin edilen veriler referans alınmasın. Referans alınacak yegane müessese, BU HAKLARI KULLANACAK OLAN HALKTIR!
8- İç piyasaya sunulan yerli ve yabancı marka silahlardan alınan vergiler hafifletilsin.
9- Devletin kati surette silahlanma karşıtı tavrı bertaraf edilsin.
10- Karar her zaman aziz milletindir. Milletin kararına karşı çıkmak devletin hiç bir kurumunun hakkı veya yetkisi dahilinde değildir. Halkın görüşleri her daim dikkate alınsın ve buna göre adımlar atılsın.

YASAL VE BİLİNÇLİ BİREYSEL SİLAHLANMANIN ÖNÜ AÇILSIN...

İlgili ve yetkili birimlere saygılarımızı sunar arz ederiz.Bugün Faruk imzanı bekliyor!

Faruk Tanış bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İç İşleri Bakanlığı: BİREYSEL SİLAHLANMA BİR "HAKTIR!"». Faruk ve imza atan diğer 1.975 kişiye katıl.