Kundër rritjes së tarifave të mirëmbajtjes nga bankat e Kosovës!

Kundër rritjes së tarifave të mirëmbajtjes nga bankat e Kosovës!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Fitim Ferati started this petition to https://www.bqk-kos.org and

Ngritja e tarifave te mirembjatjes se llogarise ne banka rendon gjendjen ekonomike familjare dhe ulja e tyre eshte vendim i drejte.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!