Victory

Lets fight for gender equality ! SOGIE Bill ipasa para sa karapatan ng LGBTQ

This petition made change with 102 supporters!


Marami sa mga miyembro ng LGBT ang araw -araw  na nakakatanggap ng deskriminasyon. Bilang miyembro nito nais ko / namin na humingi ng suporta na sana ay maipasa at maisulong na  sa senado ang SOGIE bill para sa pantay at patas na pagtingin ng bawat filipino sa LGBTQ at para din maisaalang-alang  at mabigyang proteksyon ang bawat isa sa amin na miyembro nito.Today: via is counting on you

via angeles needs your help with “House of Representatives of the Philippines: Lets fight for gender equality ! SOGIE Bill ipasa para sa karapatan ng LGBTQ”. Join via and 101 supporters today.