⋆HLEDÁ SE PARTNERKA ( NEJEN ) K TANCI.⋆☠⋆ LOOKING FOR PARTNER ( NOT ONLY ) TO DANCE.⋆☠⋆ ต้องการเป็นพันธมิตร (ไม่ได้เท่านั้น) ที่จะเต้น.⋆☠⋆ BUSCAR ASOCIARSE ( NO SÓLO ) A BAILAR.⋆☠⋆ HLEDÁ SE PARTNERKA ( HLAWŇE: NABITÉ.. A I PO-HLAWŇE :) K TANCI.⋆

⋆HLEDÁ SE PARTNERKA ( NEJEN ) K TANCI.⋆☠⋆ LOOKING FOR PARTNER ( NOT ONLY ) TO DANCE.⋆☠⋆ ต้องการเป็นพันธมิตร (ไม่ได้เท่านั้น) ที่จะเต้น.⋆☠⋆ BUSCAR ASOCIARSE ( NO SÓLO ) A BAILAR.⋆☠⋆ HLEDÁ SE PARTNERKA ( HLAWŇE: NABITÉ.. A I PO-HLAWŇE :) K TANCI.⋆

Started
December 21, 2014
Petition to
✨✨✨✨✨✨✨♻️✨Ŧ∑ΧИΦĶЯΔŦ∑Δ✨♻️✨✨✨✨✨✨✨ ⋆Łıņđa Đęłła Węrđę alias Ŧ∑xиǿķяăŧ∑$, Artifex' Supermegalomaniax" n' Ultimate Drone Commander
Petition Closed
This petition had 3 supporters

Why this petition matters

oblast /area / พื้นที่ / área / oblast : Pan-Galaktická Petice / Pan-Galactic Petition / คำร้องทั่วโลก / Petición Pan-Galactícó / pan-galaktikk P.E.T.{Īζ∑}

k rukám / att / อัฐ / att / k: wlast.ňím očím:

★ Łıņđa Đęłła Węrđę alias Ŧ∑xиǿķяăŧ∑$, Artifexˇ Hypermegalomaniaxˇ

datum založení / date of foundation / วันที่ก่อตั้ง / fecha de fundación / datum založeňí : 21.12.'14 [$.c.]

počet potřebných podpisů / required signatures / จำนวนของลายเซ็นที่จำเป็น / el número de firmas requeridas /počet potřebníx podpisů :

                                           Ten tvůj mi stačí, má Lásko .. !!
                                               Yours will good enough for me, my Love .. !!
                                                     ขอแสดงความเป็นพอสำหรับฉันรักของฉัน .. !!
                                                         La suya es suficiente para mí, mi Amor ..!!
                                                             Ten twůj mi stačí, Mistress o'Mine !!

 

brutto: [ je pravdou ( upřímnost - nejodvážnější je ctnost !-), že kdo si LÁSKU nezaslouží - ten by žádnou mít neměl.] !!!

brutto: [ the truth ( honesty - the boldest is a virtue !-), that those who do not deserve LOVE - he wouldnt have it.] !!!

รวม: [(! ซื่อสัตย์ - ล้นพ้นที่มีคุณธรรม -). ความจริงที่ว่าคนที่ไม่สมควรได้รับความรัก - เขาจะไม่ได้มี.] !!!

brutto: [ la verdad ( honestidad - el más audaz es una virtud !-), que los que no merecen el AMOR - no habría tenido.] !!!

brutto: [ je prawdou ( upřímnost - nejodwážeňejší jest ctnost !-), že kdo si LÁSKU nezaslouží - ten bi ji mít nemňel.] !!!

 

proto:[ SExXx&Dr.UG(LY)s&TEXNO-MANIA!!! ..a nejlépe i Globální Rewoluce!!-]
pro-to:[ SExXx & Dr.UG(LY)s & TEXNO-MANIA!!! & Global Rewolution!! -]
บทนำ:[SExXx & Dr.UG(LY)s & TEXNO-MANIA!!! .. และการปฏิวัติทั่วโลก !! -]
pro-to:[ SExXx & Dr.UG(LY)s & TEXNO-MANIA!!! & Rewolución Global!! -]
proto:[ SExXx&Dr.UG(LY)s&TEXNO-MANIA!!! a samože i Globálňí Rewoluce!!-]

 

Ok. Jestli je to tak, že jsem pro VÁS více špatný než-li dobrý ( uznávám, že jsem byl i nejspíše stále TROCHU jsem blbej dost - avšak oproti jiným -.- ?!?! ummm No newím - Já jsem nejvzdělanější a nejuvědomělejší z Nás všech
- ale pravda, ( ta je někdy nepříjemná ! D ) jsem nejnamyšlenější a nejhrdější z Vás všech ) - pak mi alespoň dovolte ODEJÍT z vaší země . . NEBO MNĚ LASKAVĚ SEJMĚTE ( ZABIJTE - VYSLOVENĚ ) VČAS !! ..Jsem ovšemže emancipátor ze Zelené Technokratické VENUŠE, planety Lásky, naděje.. !! ..PRAVDA: na vaší po(z)rané a za(z)rané planetě HNUSU a NEVKUSU se cítím .. VETŘELCEM !! !! !!

(( CO TOTO PRO WÁŠ SWJET ZNAMENÁ AŇI RAĎEJI NEWJEĎET !! !!
..lituji jen newiníx ďeťí .. a i u ťex mám pocit, že smrt je pro ňe ..WISWOBOZEŇÍ !! )

.. Jsou všechny slečny zadané ?? I ty co trpí někde v totalitním s(upper)hitu ?? Nechci tvou ..ženu - ta    moje by mi i stačila ( jedna nebo i víc, klidně ..-)

 

Ok. If it is so that I for you more bad than good if (I admit that I was a little stupid I am probably still a little - but compared to others.?!?! Well ummm i dunno ::)) - I am educated of all of Us and most conscious and
all of us - but true (which is annoying! D) i am most high and mighty and proudest of all of Us ) - then at least let me leave your state . . PLEASE REMOVE ME OR (KILL - SPOKEN) ON TIME !! ..I am, of course emancipator from
Green Technocratic VENUS, planet of Love and hope.. !! TRUTH: On your FňUCKkING AND FňUCkKED-UP planet of disgust and distaste .. I feel like ALIEN !! !! !!

(( WHAT THIS DOES MEANS FOR YER WORLD BETTER NOT TO KNOW !! !! .. i sorry only innocent children .. but i have wery bad feeling that death FREE them !! !! ))

. They are all girls entered ?? Even those who suffer from somewhere in the totalitarian s(upper)hit ?? I real-ly do not neeed yer' wife .. - .. mine should be me enough ! (one or more, calmly ..:>)

.. WILL COMMANDERS OF N.A.T.O AND UNITED NATIONS WILL DO SOMETHING WITH THIS ..D[IRT(Y)]EWIL.. PLANET !! ?? !! PLZ - TNX !! !! !!

 

ตกลง ผมปล่อยให้เป็นอิสระของสีเขียว texnocratic วีนัสดาวเคราะห์ของความรักความหวัง .. !! TRUE: เกี่ยวกับเรื่องนี้ดาวเคราะห์ร่วมเพศและรังเกียจร่วมเพศและความไม่พอใจของผู้บุกรุกรู้สึก .. ALIEN !! !! !!

   .. พวกเขามีผู้หญิงทุกคนเข้ามา ?? แม้ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากที่ไหนสักแห่งใน S เผด็จการ (uper) ตี ?? ฉันไม่ต้องการให้ภรรยาของคุณ .. - ฉันฉันจะให้ฉันพอ (หนึ่งหรือหลายอย่างใจเย็น ..-)

 

Q'Acuerdo. Si es para que yo para ti más mal que bien si (admito que yo también era probablemente todavía un poco estúpido suficiente I -.- ?!?!, Pero comparado con otros Bueno ummm no sé - soy educada y más consciente de
todos nosotros - pero la verdad (Lo cual es molesto D!) Estoy más orgulloso de todos vosotros) - por lo menos déjame caminar fuera de su país. . QUITE MI O (MATANZA - HABLADO) a tiempo !! .. Estoy seguro emancipador de Verde
Tecnocrática VENUS, planet Amor, esperanza !! Verdad: En tu puta y disgusto planeta de mierda y el mal gusto .. Siento como ALIEN !! !! !!

   .. Ellos se introducen todas las niñas ?? Incluso aquellos que sufren de algún lugar de las s totalitarios (superior) golpear ?? No quiero que tu mujer .. - mina i me daría suficiente (uno o más calma ..-)

 

Ok. Jestli je to tak, že jsem pro WÁS wíce špatní než-li dobrí ( uznáwám, že jsem bil i nejspíše stále TROXU jsem blbej dost - awšak oproti jiním .. ummm No newím -Já jsem nejwzďelaňejší a nejuwjedomňelejší z Nás wšech - ale
prawda, ( ta je nepříjemná ! D ) jsem nejnamišleňejší a nejhrďejší z Wás wšex ) - pak mi alespoň dovolte ODEJÍT z waší země . . NEBO MNE LASKAWJE SEJMJEŤE RIXLE A BEZBOLESTŇE, ..WI BEZCITNÉ BEST!E !! D ..Jsem jasňeže
emancipátor ze Zelené Texnokratické WENUŠE, planeti Láski, naďeje.. !! A!PRAWDA: na waší po(ž)rané a za(ž)rané planeťe HNUSU a NEWKUSU jsem ..WETŘELCEM !!

.. Pobawíme se ..o tom ??-) ..[ lžu: (ale..) kdibix moh' tak nás hezkíx-hodníx na planeťe ( této) zbide xX%-xx%max .. Jasné, či nejasné?? Je (s)prosťe - MOC MUŽÚ - asi ::)) Wiwe Liberation-National Front & Párty !! DD ]

 

SVÝM PODPISEM POŽADUJI NAPROSTOU A ÚPLNOU KAPITULACI FRONTERA Q'ANARXIA, MAG.COM.
A SEPSÁNÍ SMLOUVY O SEXU.
( POZN: NEJSEM MONOGAMNÍ ANI MONOTEISTA, ALE MONARCHIE BY MI UŽ ASI NEVADILA .. ::)

BY SIGNATURE I DEMAND UTTERLY AND TOTALLY CAPITULATION OF Q'ANARXIA FRONTERA, MAG.COM.
AND RECORDING CONT(R)ACT ABOUT SEX.
( NOTE: I'M NOT MONOGAMOUS AS WELL NOT MONOTEIST, BUT I FEEL MONARCHY MAY BE OK FOR U S : )

ลายเซ็นของเขาร้องขอการยอมจำนนอย่างเต็มที่ 
★₣ЯΦИŦΣЯΔ⋆Q´ΔИΔЯX!Δ⋆мαģ.cσм.
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเพศ
( หมายเหตุ: ฉันรักเดียวใจเดียวหรือขาวดำนับถือ แต่ยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์ )

SU FIRMA SOLICITADA COMPLETAMENTE CAPITULACIÓN
Q'ANARXIA FRONTERA, MAG.COM.
Y GRABACIÓN CONTRACTO O SEXO.
( NOTA: NO SOY MONÓGAMAS, NO SOY MONOTEÍST, PERO SIENTO YO SOY POR ..MON.ARQUÍA.. : )

SWÍM PODPISEM POŽADUJI NAPROSTOU A ÚPLNOU KAPITULACI FRONTERA Q'ANARXIA, MAG.COM.
A SEPSÁŇÍ SMLOUWI O SEKSU.
( POZN: NEJSEM MONOGAMŇÍ AŇI MONOTEISTA, ALE  MONARXIE SNAD NEWAĎÍ .. W TWÉM PŘÍPAĎE -))

 

detto:[ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ]
detto:[ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ]
detto:[ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ]
detto:[ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ]
detto:[ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ]

Petition Closed

This petition had 3 supporters

Share this petition

Decision Makers

  • ⋆Łıņđa Đęłła Węrđę alias Ŧ∑xиǿķяăŧ∑$, Artifex' Supermegalomaniax" n' Ultimate Drone Commander✨✨✨✨✨✨✨♻️✨Ŧ∑ΧИΦĶЯΔŦ∑Δ✨♻️✨✨✨✨✨✨✨