⋆HLEDÁ SE PARTNERKA ( NEJEN ) K TANCI.⋆☠⋆ LOOKING FOR PARTNER ( NOT ONLY ) TO DANCE.⋆☠⋆ ต้องการเป็นพันธมิตร (ไม่ได้เท่านั้น) ที่จะเต้น.⋆☠⋆ BUSCAR ASOCIARSE ( NO SÓLO ) A BAILAR.⋆☠⋆ HLEDÁ SE PARTNERKA ( HLAWŇE: NABITÉ.. A I PO-HLAWŇE :) K TANCI.⋆

0 have signed. Let’s get to 100!


oblast /area / พื้นที่ / área / oblast : Pan-Galaktická Petice / Pan-Galactic Petition / คำร้องทั่วโลก / Petición Pan-Galactícó / pan-galaktikk P.E.T.{Īζ∑}

k rukám / att / อัฐ / att / k: wlast.ňím očím:
★₣ЯΦИŦΣЯΔ⋆Q´ΔИΔЯX!Δ⋆мαģ.cσм.

datum založení / date of foundation / วันที่ก่อตั้ง / fecha de fundación / datum založeňí : 21.12.'14 [A.c.]

počet potřebných podpisů / required signatures / จำนวนของลายเซ็นที่จำเป็น / el número de firmas requeridas /počet potřebníx podpisů :

                                                             Ten tvůj mi stačí, má Lásko!-)
                                                             Yours will good enough for me, my Love!-)
                                                           ขอแสดงความเป็นพอสำหรับฉันรักของฉัน!-)
                                                             La suya es suficiente para mí, mi Amor!-)
                                                             Ten wáš mi stačí, Mistress o'Mine!!

 

brutto: [ je pravdou ( upřímnost - nejodvážnější je ctnost !-), že kdo si LÁSKU nezaslouží - ten by žádnou mít neměl.] !!!

brutto: [ the truth ( honesty - the boldest is a virtue !-), that those who do not deserve LOVE - he wouldnt have it.] !!!

รวม: [(! ซื่อสัตย์ - ล้นพ้นที่มีคุณธรรม -). ความจริงที่ว่าคนที่ไม่สมควรได้รับความรัก - เขาจะไม่ได้มี.] !!!

brutto: [ la verdad ( honestidad - el más audaz es una virtud !-), que los que no merecen el AMOR - no habría tenido.] !!!

brutto: [ je prawdou ( upřímnost - nejodwážeňejší jest ctnost !-), že kdo si LÁSKU nezaslouží - ten bi ji mít nemňel.] !!!

 

proto:[ SExXx&Dr.UG(LY)s&TEXNO-MANIA!!! ..a nejlépe i Globální Rewoluce!!-]
pro-to:[ SExXx & Dr.UG(LY)s & TEXNO-MANIA!!! & Global Rewolution!! -]
บทนำ:[SExXx & Dr.UG(LY)s & TEXNO-MANIA!!! .. และการปฏิวัติทั่วโลก !! -]
pro-to:[ SExXx & Dr.UG(LY)s & TEXNO-MANIA!!! & Rewolución Global!! -]
proto:[ SExXx&Dr.UG(LY)s&TEXNO-MANIA!!! a samože i Globálňí Rewoluce!!-]

 

Ok. Jestli je to tak, že jsem pro VÁS více špatný než-li dobrý ( uznávám, že jsem byl i nejspíše stále TROCHU jsem blbej dost - avšak oproti jiným -.- ?!?! ummm No newím - Já jsem nejvzdělanější a nejuvědomělejší z Nás všech
- ale pravda, ( ta je někdy nepříjemná ! D ) jsem nejnamyšlenější a nejhrdější z Vás všech ) - pak mi alespoň dovolte ODEJÍT z vaší země . . NEBO MNĚ LASKAVĚ SEJMĚTE ( ZABIJTE - VYSLOVENĚ ) VčAS !! ..Jsem ovšemže emancipátor ze Zelené Technokratické VENUŠE, planety Lásky, naděje.. !! ..PRAVDA: na vaší po(z)rané a za(z)rané planetě HNUSU a NEVKUSU se cítím .. VETŘELCEM !! !! !!

.. Jsou všechny slečny zadané ?? I ty co trpí někde v totalitním s(upper)hitu ?? Nechci tvou ..ženu - ta    moje by mi i stačila ( jedna nebo i víc, klidně ..-)

 

Ok. If it is so that I for you more bad than good if (I admit that I was a little stupid I am probably still a little - but compared to others.?!?! Well ummm i dunno ::)) - I am educated of all of Us and most conscious and
all of us - but true (which is annoying! D) i am most high and mighty and proudest of all of Us ) - then at least let me leave your state . . PLEASE REMOVE ME OR (KILL - SPOKEN) ON TIME !! ..I am, of course emancipator from
Green Technocratic VENUS, planet of Love and hope.. !! TRUTH: On your FňUCKkING AND FňUCkKED-UP planet of disgust and distaste .. I feel like ALIEN !! !! !!

.. They are all girls entered ?? Even those who suffer from somewhere in the totalitarian s(upper)hit ?? I real-ly do not neeed yer' wife .. - .. mine should be me enough ! (one or more, calmly ..:>)

.. WILL COMMANDERS OF N.A.T.O AND UNITED NATIONS WILL DO SOMETHING WITH THIS ..D[IRT(Y)]EWIL.. PLANET !! ?? !! PLZ - TNX !! !! !!

 

ตกลง ผมปล่อยให้เป็นอิสระของสีเขียว texnocratic วีนัสดาวเคราะห์ของความรักความหวัง .. !! TRUE: เกี่ยวกับเรื่องนี้ดาวเคราะห์ร่วมเพศและรังเกียจร่วมเพศและความไม่พอใจของผู้บุกรุกรู้สึก .. ALIEN !! !! !!

   .. พวกเขามีผู้หญิงทุกคนเข้ามา ?? แม้ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากที่ไหนสักแห่งใน S เผด็จการ (uper) ตี ?? ฉันไม่ต้องการให้ภรรยาของคุณ .. - ฉันฉันจะให้ฉันพอ (หนึ่งหรือหลายอย่างใจเย็น ..-)

 

Q'Acuerdo. Si es para que yo para ti más mal que bien si (admito que yo también era probablemente todavía un poco estúpido suficiente I -.- ?!?!, Pero comparado con otros Bueno ummm no sé - soy educada y más consciente de
todos nosotros - pero la verdad (Lo cual es molesto D!) Estoy más orgulloso de todos vosotros) - por lo menos déjame caminar fuera de su país. . QUITE MI O (MATANZA - HABLADO) a tiempo !! .. Estoy seguro emancipador de Verde
Tecnocrática VENUS, planet Amor, esperanza !! Verdad: En tu puta y disgusto planeta de mierda y el mal gusto .. Siento como ALIEN !! !! !!

   .. Ellos se introducen todas las niñas ?? Incluso aquellos que sufren de algún lugar de las s totalitarios (superior) golpear ?? No quiero que tu mujer .. - mina i me daría suficiente (uno o más calma ..-)

 

Ok. Jestli je to tak, že jsem pro WÁS wíce špatní než-li dobrí ( uznáwám, že jsem bil i nejspíše stále TROXU jsem blbej dost - awšak oproti jiním .. ummm No newím -Já jsem nejwzďelaňejší a nejuwjedomňelejší z Nás wšech - ale
prawda, ( ta je nepříjemná ! D ) jsem nejnamišleňejší a nejhrďejší z Wás wšex ) - pak mi alespoň dovolte ODEJÍT z waší země . . NEBO MNE LASKAWJE SEJMJEŤE RIXLE A BEZBOLESTŇE, ..WI BEZCITNÉ BEST!E !! D ..Jsem jasňeže
emancipátor ze Zelené Texnokratické WENUŠE, planeti Láski, naďeje.. !! A!PRAWDA: na waší po(ž)rané a za(ž)rané planeťe HNUSU a NEWKUSU jsem ..WETŘELCEM !!

.. Pobawíme se ..o tom ??-) ..[ lžu: (ale..) kdibix moh' tak nás hezkíx-hodníx na planeťe ( této) zbide xX%-xx%max .. Jasné, či nejasné?? Je (s)prosťe - MOC MUŽÚ - asi ::)) Wiwe Liberation-National Front & Párty !! DD ]

 

SVÝM PODPISEM POŽADUJI NAPROSTOU A ÚPLNOU KAPITULACI FRONTERA Q'ANARXIA, MAG.COM.
A SEPSÁNÍ SMLOUVY O SEXU.
( POZN: NEJSEM MONOGAMNÍ ANI MONOTEISTA, ALE MONARCHIE BY MI UŽ ASI NEVADILA .. ::)

BY SIGNATURE I DEMAND UTTERLY AND TOTALLY CAPITULATION OF Q'ANARXIA FRONTERA, MAG.COM.
AND RECORDING CONT(R)ACT ABOUT SEX.
( NOTE: I'M NOT MONOGAMOUS AS WELL NOT MONOTEIST, BUT I FEEL MONARCHY MAY BE OK FOR U S : )

ลายเซ็นของเขาร้องขอการยอมจำนนอย่างเต็มที่ 
★₣ЯΦИŦΣЯΔ⋆Q´ΔИΔЯX!Δ⋆мαģ.cσм.
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเพศ
( หมายเหตุ: ฉันรักเดียวใจเดียวหรือขาวดำนับถือ แต่ยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์ )

SU FIRMA SOLICITADA COMPLETAMENTE CAPITULACIÓN
Q'ANARXIA FRONTERA, MAG.COM.
Y GRABACIÓN CONTRACTO O SEXO.
( NOTA: NO SOY MONÓGAMAS, NO SOY MONOTEÍST, PERO SIENTO YO SOY POR ..MON.ARQUÍA.. : )

SWÍM PODPISEM POŽADUJI NAPROSTOU A ÚPLNOU KAPITULACI FRONTERA Q'ANARXIA, MAG.COM.
A SEPSÁŇÍ SMLOUWI O SEKSU.
( POZN: NEJSEM MONOGAMŇÍ AŇI MONOTEISTA, ALE  MONARXIE SNAD NEWAĎÍ .. W TWÉM PŘÍPAĎE -))

 

detto: [ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ] rozumíte
detto: [ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ] tomu
detto: [ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ] ,
detto: [ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ] Někdo?
detto: [ || ..jeste stale pisu CZeskY || ..ale uz vubec nevim PROC || :- ] -))