Hjälp vår klass, 18A, att förbli densamma.

Hjälp vår klass, 18A, att förbli densamma.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Danyar Teli started this petition to The municipality

Vår klass (18A) fick nyligen nyheten att vår klass kommer att delas upp. ALLA eleverna i vår klass kommer att gå samman med andra klasser. Vi var väldigt frustrerade när vi fick den här informationen och vi vill inte ha den här förändringen även om vår klass är betydligt större än de andra klasserna i Årskurs 8. 18A är en klass med väldigt bra studiero och alla känner sig bekväma och trivs med sin nuvarande klass och system.

Anledningen till att detta måste ske är att de antalet klasserna i Årskurs 8 påverkar Ekdalaskolans ekonomi. Det finns för närvarande 6 klasser och de ska gå samman till 5. Endast vår klass kommer att delas upp eftersom vi är den största klassen. De andra årskurserna har bara fem klasser, så det är därför de bara gör det med Årskurs 8. Även om denna sammanslagning kommer att gynna ekonomin i vår skola är ingen av oss i vår klass bekväma med denna förändring och vi vill att allt ska gå tillbaka till det normala. Det kan finnas andra sätt att öka vår skolas ekonomi men det här är inte rättvist ...

Eleverna i 18A har gått i samma klass sedan 6an och för oss är det extremt slumpmässigt och bisarrt att bara byta klass, lärare och allt annat nästa termin, som även är våran sista årskurs. Vi är inte redo, förberedda eller bekväma med denna förändring, särskilt eftersom det kommer att bli vårt sista år som jag sa. Vi gick aldrig med på detta beslut även om detta bestämdes av våra rektorer.

Denna framställning gjordes av mig, Danyar Teli, helt enkelt för att denna förändringen kommer att påverka mig som elev och många andra i min klass. Allt som har bestämts startar efter sommaren så vi har tillräckligt med tid för söka rättvisa och skapa en förändring.

Vänligen underteckna denna framställning, vi behöver din hjälp! Om tillräckligt med personer kan underteckna denna framställning kan vi visa den för kommunen och vår klass kan förbli densamma. Skolan heter Ekdalaskolan. Snälla �. 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!