Stoppa langning av alkohol till minderåriga via sociala nätverk och meddelandeappar

Stoppa langning av alkohol till minderåriga via sociala nätverk och meddelandeappar

Started
March 1, 2020
Petition to
Facebook and
Signatures: 288Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Stoppa Instabilen

Försäljning av alkohol till minderåriga är förbjuden i Sverige. Trots detta säljs alkohol, dessutom alkohol vars ursprung inte kan fastställas, helt öppet via Instagram, Snapchat, och andra sociala nätverk och meddelandeappar via så kallade langningskonton. Trots påpekande från privatpersoner och institutionella aktörer fortsätter den olagliga försäljningen via sociala medier, i synnerhet Instagram, Facebook och Snapchat, helt öppet.  Det finns än idag inget sätt att lätt anmäla de konton som säljer alkohol via dessa kanaler. Det saknas även systematisk borttagning av dessa langningskonton från sociala medieplattformsägarnas sida.

Det är väldigt lätt för ungdomar runt om i Sverige att få tag i stora mängder billig alkohol via sociala nätverk och meddelandeappar. Företagen som driver dessa tjänster måste ta ansvar för att de hjälper langarna att sälja alkohol till minderåriga. 

Skriv under petitionen som ska till Instagram (Facebook) och Snapchat, som har möjlighet att införa nya regler och kontroller, samt till svenska regeringen och parlamentet som har möjlighet att lagstifta nya krav.

Vi uppmuntrar alla att gå med i Facebook-gruppen Stoppa Instabilen för att diskutera vidare problemet med langning av alkohol till minderåriga, informera om det, och tillsammans försöka hitta lösningar.

Support now
Signatures: 288Next Goal: 500
Support now