Hjälp att bevara och utöka samhällsskyddet, hjälp Ramsjö Räddningstjänst och Brandkår!

Hjälp att bevara och utöka samhällsskyddet, hjälp Ramsjö Räddningstjänst och Brandkår!

Started
3 June 2020
Petition to
Samhällsservicenämnden and
Signatures: 389Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Pontus Svensson

På grund av det tuffa ekonomiska läget i Ljusdals kommun så ska ytterligare budgetnedskärningar ske.

Tyvärr har luppen nu riktats mot räddningstjänsten/brandkåren (en samhällskritisk funktion) i Ramsjö som alltså än en gång är hotad.

Redan nu finns ekonomiska begränsningar på plats och på grund av detta så får räddningstjänsten/brandkåren i Ramsjö inte lov att ta in förstärkning trots att det finns personal som vill och är redo för att påbörja bemanning till sommaren.

Sommaren är en period som historiskt sett leder till ökad mängd uttryckningar för räddningstjänsten/brandkåren i Ramsjö, dels på grund av förhöjd brandrisk i den stora mängd skog som finns men dels även på grund av den tillfälliga befolkningsökning som sker under sommarhalvåret.

Som det ser ut nu så kommer brandkåren ha det mycket svårt att klara bemanningen i sommar om de inte får ta in fler i kåren. På grund av sjukskrivningar så är de kraftigt underbemannade och får inte ta in ersättare.

Närmaste räddningstjänst/brandkår är Ljusdals brandstation. Att ta sig från Ljusdal till Ramsjö tar cirka en timme i en brandbil.

Varje minut kan innebära skillnaden på liv och död..

Hjälp att bevara och utöka samhällsskyddet, hjälp Ramsjö Räddningstjänst och Brandkår.

Hela Sverige ska leva! 

 

Support now
Signatures: 389Next Goal: 500
Support now