Bring new Constitution, not 20A!

Bring new Constitution, not 20A!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Karu Jayasuriya started this petition to His Excellency president of Sri Lanka and

20 වෙනුවට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක්!

20 அல்ல, ஒரு புதிய அரசியலமைப்பே தேவை!

Bring new Constitution, not 20A

ආසියානු කලාපයේ මුල්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව, වර්ෂ 1931 දී සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබූ, සක්‍රිය පක්ෂ ක්‍රමයක් සහිත, විවිධත්වය අගයන රටකි. එහෙත්, යෝජිත 20වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කළහොත්, නිදහසින් පසු ලැබූ සියලු ප්‍රගතිශීලී දේශපාලනික ජයග්‍රහණ ආපසු හැරවෙනු ඇත. යෝජිත 20 වන සංශෝධනය අගමැතිවරයාගේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ බලතල කප්පාදු කරන අතර අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අඩපණ කරයි. මෙමගින් විධායකය හොබවන ජනාධිපතිවරයා ඒකාධිපතියකු බවට පත් වීමේ අවකාශය විවර වෙයි. 

යෝජති 20 වන සංශෝධනයේ පවතින දෝෂ සහ අගතීන් ආණ්ඩුවට පක්ෂ මෙන්ම විපක්ෂ විවිධ පාර්ශව විසින් පෙන්වා දී තිබේ. ඒ අතර, බෞද්ධ භික්ෂූන්වහන්සේ ඇතුලු ආගමික නායකයන්, දේශපාලඥයන්, වෘත්තීයවේදී සංගම්, වෘත්තීය සමිති සහ සිවිල් ක්‍රියාධරයන් මූලික වේ. ඔවුන් පෙන්වා දෙන හානිකර තත්ත්වයන් කිහිපයක් මෙසේය:

පාර්ලිමේන්තුව සහ අධිකරණය පාලනය කිරීමේ හැකියාව ජනාධිපතිවරයාට ලැබීමෙන්, ඒකාධිපති පන්නයේ ආණ්ඩුවක් බිහිවීම,
රාජ්‍ය හිමිකාරීත්වය 50%කට වඩා වැඩි සමාගම් රාජ්‍ය විගණනයෙන් ඉවත් කිරීමෙන්,  අසීමිත දූෂණයට සහ දේශපාලන මැදිහත්වීම්වලට ඉඩ විවිර වීම,
ව්‍යවස්ථාසභාව අහෝසි කිරීමෙන්, ජනාධිපතිවරයාට මැතිවරණ කොමිසම ඇතුලු කොමසම්වලට හුදෙක් සිය අභිමතය අනුව සාමාජිකයන් පත් කිරීමේ වරම ලබා දීමෙන් ඒවායේ ස්වාධීනත්වය සෝදාපාලුවට ලක් වීම,
 කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 30ක් විය යුතුය යන සීමාව ඉවත් කිරීමෙන් ජනාධිපතිවරයාට අති විශාල කැබිනම් පත්වීම් සංඛ්‍යාවක් තම දේශපාලන මිතුරන්ට ලබා දීමේ හැකියාව,
 ගැසට් කිරීමෙන් තොරව දින තුනක් ඇතුළත හදිසි පනත් සම්මත කිරීමේ හැකියාව මගින් මර්ධනකාරී පනත් ඒමේ හැකියාව, 
යෝජිත පනත් කෙටුම්පත් පිළිබඳව ජනතාවට අදහස් දැක්වීමට ඇති කාලය දින 7 දක්වා අඩු කිරීමෙන් ඒවායේ නෛතිකභාවය පරීක්ෂා කිරීමේ ඉඩකඩ සීමා වීම,
වෙනත් රටක පුරවැසිභාවය හිමි පුද්ගයන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති තනතුරට හෝ පාර්ලිමේන්තුවට පත් වීිමට ඉඩකඩ විවිර කිරීම. 
මෙම ජනතා පෙත්සම අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, ආණ්ඩුපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයන් සහ සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්න් වෙත පහත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරමු:

යෝජිත 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාම වහා නවතා දමන්න.  
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ දක්වා ඇති පරිදි, පුලුල් ජනතා අදහස් විමසීමකින් අනතුරුව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒම මගින්, සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයකුගේම අභිලාෂ නියෝජනය වන දේශපාලන පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න.  

ஆசியாவின் மிக ஆரம்ப கால சனநாயகங்களில் ஒன்றாக விளங்கும், 1931 ஆம் ஆண்டு முதல் முழுமைான சர்வசன வாக்குரிமையை அனுபவித்து வரும் இலங்கை ஓர் உயிரோட்டமான பல-கட்சி முறையொன்றையும் பன்மைத்துவ சமூகமொன்றையும் கொண்டுள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக,  முன்மொழியப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்புக்கான 20 ஆவது திருத்தம் பாராளுமன்றத்தில் நிறவேற்றப்படுமாயின், அது நாட்டின் சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் அடையப்பெற்ற முற்போக்கான அரசியல் சாதனைகள் அனைத்தையும் தலைகீழாக மாற்றிவிடும். உத்தேச திருத்தமானது, பிரதம மந்திரியினதும் பாராளுமன்றத்தினதும் அதிகாரங்களையும், நீதித் துறையின் சுயாதீனத் தன்மையைும் குறைப்பதன் மூலம் சனாதிபதிக்கு சர்வாதிகாரியாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளை சிறப்பாகச் செய்து கொடுக்கின்றது. 

உத்தேச 20 ஆவது திருத்தத்திற்கு அரசாங்கத்தின் உள்ளேயிருந்தும் எதிர்க்கட்சிகளிடமிருந்தும் எதிர்ப்புக்கள் தோற்றம் பெற்றுள்ளன. 20 ஆவது திருத்தம் முன்மொழியப்பட்ட போது, பெளத்த, கிறிஸ்தவ சமயத் தலைவர்களும், அரசியல் தலைவர்களும், தொழில்சார் சங்கங்களும், தொழிற் சங்கங்களும், சிவில் சமூகச் செயற்பாட்டாளர்களும், இந்த முன்மொழிவிலுள்ள அபாயங்கள், எதிர்பாராத ஆபத்துக்கள் மற்றும் குறைபாடுகளைச் சுட்டிக் காட்டினர். அதிலுள்ள கரிசணைக்குரிய விடயங்களில் பின்வருவன பிரதானவையாகும்:

பாராளுமன்றத்தையும் நீதித்துறையையும் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் சனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதனால் அது சா்வாதிகார ஆட்சிமுறையொன்று உருவாகக் காரணமாக அமையும்.
அரசாங்கம் 50% இற்கு மேற்பட்ட பங்குகளைக் கொண்டுள்ள கம்பனிகள் அரசாங்கக் கணக்காய்விலிருந்து விடுவிக்கப்படவுள்ளமை முன்னொருபோதும் இல்லாத அளவு ஊழல்களும் அரசியல் தலையீடுகளும் நிகழ்வதற்கு காரணமாக அமையும்.
அரசியலமைப்புச் சபையை இல்லாதொழிப்பதன் மூலம், தேர்தல் மற்றும் ஏனைய ஆணைக்களுக்கு அங்கத்தவர்களை ஒரு தலைப்பட்சமாக நியமிப்பதற்கான அதிகாரங்களை சனாதிபதி பெறுகின்றார்.
அமைச்சரவையை 30 அங்கத்தவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டுத்தும் தற்போதைய வரயைறை நீக்கப்பட்டு அமைச்சரவைக்கு எத்தனை பேரையும் நியமிக்கும் அதிகாரம் சனாதிபதிக்கு வழங்கப்படுகின்றது.  
அவசர நிலைச் சட்டங்களை வர்த்தமானியில் வெளியிடாமல் மூன்று நாட்களுக்குள் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம், மக்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும்ச சட்டங்கள் உருவாக்கப்படக் காரணமாக அமையும்,
சட்ட மூலங்களுக்கு பதிலளிப்பதற்கு பிரசைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கால அவகாசம் 7 நாட்களாகக் குறைப்பட்டுள்ளதனால் அதன் சட்டபூர்வத் தன்மையை ஆராய்வதற்கான அவகாசம் குறைப்படுகின்றது.
வெளிநாட்டுப் பிரசாவுரிமையைக் கொண்டுள்ளவர்களுக்கு சனாதிபதியாக அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக வருவதற்கு இடமளிப்பதானது, நாட்டை வெளிநாட்டு அழுத்தங்களாலும் தலையீடுகளாலும் பாதிக்கப்படும் நிலைக்குத் தள்ளிவிடும். 
இந்த மனுவின் மூலம் அதிமேதகு சனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ, கெளரவ பிரதம மந்திரி மஹிந்த ராஜபக்ஷ, இலங்கை அரசாங்கத்திலுள்ள கட்சித் தலைவர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோரிடம் பின்வரும் விடயங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்:

இலங்கை சனநாயக சோஷலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்புக்கான உத்தேச 20 ஆவது திருத்தத்தை முன்னெடுக்காமல் நிறுத்துங்கள்.
சனாதிபதித் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போன்று, பரந்தளவில் மக்களின் ஆலோசனைகளைப் பெற்றதன் பின்னர் அனைத்து இலங்கையர்களினதும் அபிலாஷைகளையும் பிரதிபலிக்கும் புதிய அரசியலமைப்பொன்றைக் கொண்டு

Sri Lanka is in danger of becoming a constitutional autocracy!

Sri Lanka is one of the earliest democracies in Asia and enjoyed full universal suffrage from 1931, has a dynamic multi-party system and pluralistic society. Unfortunately, the Parliament will reverse all progressive political achievements since Independence of the country if it passes the proposed 20th Amendment to the Constitution. The proposed Amendment curtails the powers of the Prime Minister and the Parliament, and the independence of the judiciary, effectively creating the space for the President to become an autocrat.

The proposed 20th Amendment has met with resistance from within the government and the opposition. When the proposed 20th Amendment was announced, Buddhist and Christian religious leaders, political leaders, professional associations, trade unions, and civil society activists pointed out the dangers, pitfalls and shortcomings of the proposal. Among the main concerns are:

1.       The President is given powers to control both the Parliament and the judiciary, leading to an autocratic system of governance,

2.       Companies where 50% of more shares are held by the government are to be released from government audit, paving way for unprecedented corruption and political manipulation,

3.       By abolishing the Constitutional Council, the President gets the powers to unilaterally appoint members to Election and other commissions, potentially ending their independence,

4.       The present limit of 30 members in the Cabinet of Ministers is removed to enabling the President to appoint any number of Cabinet Ministers, 

5.       Powers to introduce Emergency Acts in three days without gazetting them, allowing the passage of laws harmful to the people,

6.       The time for citizens to respond to bills has been reduced to 7 days, making it impractical for people subject laws to judicial scrutinization,  

7.       Allowing those with foreign citizenship to become the President or a member of Parliament, making the country vulnerable to external pressure and manipulation.

This petition calls on His Excellency President Gotabhaya Rajapaksa, Prime Minister Mahinda Rajapaksa, and Party Leaders and Members of the Parliament of the Government of Sri Lanka to:

1.       Stop going forward with the proposed 20th Amendment to the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and

2.       As outlined in the presidential election manifesto, adopt a new Constitution that reflects the aspirations of all Sri Lankans, after broad public consultations.  

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!