Ganti hukuman yang lebih ringan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Kami merasa keberatan dengan hukuman ospek yang mewajibkan berkenalan,meminta foto, dan tandatangan dari seluruh kating angkatan 2017. 

Kami mempunyai alasan yaitu kami masing masing masih mempunyai kewajiban belajar sebagai mahasiswa dan tugas tugas kami juga lumayan sudah menumpuk. Tentunya kating angkatan 2017 juga pasti mempunyai kesibukan mereka masing masing dan kita tidak ingin mengganggu kesibukan kating angkatan 2017. 

 

Kami menginginkan tugas/hukuman yang lebih ringan daripada yang tadi suda kami jelaskan.

Sekian,terima kasih