YSK Hakkında Suç Duyurusu

0 have signed. Let’s get to 500!


YSK tarafından kanunsuzca alınan karar nedeniyle mühürsüz pusulalar ile oy kullandırılması sonucu yapılan usûlsüz halkoylamasında suç oluşmuştur.

Çeşitli STK lar ve gözlemciler tarafından tutanaklarla belirtilen birçok sandıkta usûlsüzlük ve hile yapıldığı tesbit edilmiştir.

Ayrıca kampanya sırasınca devlet eliyle kanunsuzca ve âdil olmayan propaganda yapılmıştır.

YSK'nın bu tutumu karşısında suç duyurusunda bulunuyoruz.Today: Ömer is counting on you

Ömer Komili needs your help with “Hileli Halkoylaması Nedeniyle YSK Hakkında Suç Duyurusu”. Join Ömer and 405 supporters today.