Küçədəki heyvanları barınaqlara alınıb,onlara baxılmasını istəyirik.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


  • Qış vaxtı çöldə soyuq şəraitdə neçə minlərlə heyvanlar ölür. Bəziləri maşın matoru isti olur deyə ora sığınmağa çalışırlar və maşın xoddananda ölürlər. Heyvan qoruma mərkəzləri heyvanların sağlıqlı qalması üçün və yaşaması üçün buna bir əl atmalıdır. Necə ki,insanların yaşamağa haqqı var. Heyvanların da var. Çünki,onlar da təbiətimizin bir parçasıdır. İmza at sən də bizimlə birlikdə yola çıx. Heyvanlarımızı qoruyaq! Onları vurmayaq!