Küçədəki heyvanları barınaqlara alınıb,onlara baxılmasını istəyirik.

Küçədəki heyvanları barınaqlara alınıb,onlara baxılmasını istəyirik.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Heyvan Haqları tarafına Nərgiz Əsədli bu kampanyayı başlattı
  • Qış vaxtı çöldə soyuq şəraitdə neçə minlərlə heyvanlar ölür. Bəziləri maşın matoru isti olur deyə ora sığınmağa çalışırlar və maşın xoddananda ölürlər. Heyvan qoruma mərkəzləri heyvanların sağlıqlı qalması üçün və yaşaması üçün buna bir əl atmalıdır. Necə ki,insanların yaşamağa haqqı var. Heyvanların da var. Çünki,onlar da təbiətimizin bir parçasıdır. İmza at sən də bizimlə birlikdə yola çıx. Heyvanlarımızı qoruyaq! Onları vurmayaq!
0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.