Petition Closed
Petitioning Het ETE (Expertisecentrum voor Toetsen & Examens) te Curaçao

Het ETE (Expertisecentrum voor Toetsen & Examens) te Curaçao: Oplossing voor het nederlands examen havo van jongstleden 14 mei

Op maandag 14 mei 2013 hebben wij (de examenkandidaten)het examen nederlands gemaakt van het ETE (Expertisecentrum voor Toetsen & Examens).

Dit examen was volgens veel studenten veel te moeilijk. Dit bleek ook uit een onderzoek die werd gedaan op facebook. Hier werd de vraag gesteld of het Examen Nederlands veel te moeilijk, onduidelijk en verwarrend was. Deze vraag werd beantwoorde door 276 studenten van deze studenten zei 97.10% dat ze er eens mee waren dat het examen veel te moeilijk, onduidelijk en verwarrend was.

Wij willen graag dat het ETE dit probleem zal oplossen. Door middel van deze handtekeningenactie proberen wij dit voor elkaar te krijgen. Als je het hiermee eens bent, teken dan alstublieft de petitie. Alvast bedankt!

Letter to
Het ETE (Expertisecentrum voor Toetsen & Examens) te Curaçao
Geachte Mevrouw Coelho,

Door middel van deze brief zou ik graag een klacht willen indienen in verband met de onduidelijkheid en moeilijkheidsgraad van het Nederlands examen havo van jongstleden 14 mei.

Door oefening richten de studenten zich op een set van kennis en vaardigheden. Als vervolgens door het ETE (Expertisecentrum voor Toetsen & Examens) een examen gegeven wordt, dat veel verder gaat dan het toepassingsgebied van wat de studenten werkelijk heben geoefend, zullen hierdoor de studenten moeite hebben met het examen en zullen waarschijnlijk slecht presteren. Dit is volgens veel studenten het geval geweest bij het examen Nederlands.

Dit examen was volgens veel mensen veel te moeilijk. Dit bleek ook uit een onderzoek die werd gedaan op Facebook. Hier werd de vraag gesteld of het Examen Nederlands veel te moeilijk, onduidelijk en verwarrend was.
Aan dit onderzoek deden 276 studenten mee van deze 276 studenten zei 97.10% dat ze er eens mee waren dat het examen veel te moeilijk, onduidelijk en verwarrend was.

Ik begrijp wel dat het ETE ons examens moet geven die op niveau zijn maar hoewel de examenvragen volgens de auteur heel duidelijk schenen te lijken, waren ze misschien niet zo duidelijk voor de studenten die het examenwerk moesten maken. Bovendien, is het over het algemeen moeilijk voor auteurs om hun eigen werk te controleren voor duidelijkheid. Taalproblemen kunnen het interpreteren van de examenvragen nog moeilijker maken voor studenten waarvan Nederlands niet hun moedertaal is. Om al deze redenen, kunnen slechte examen prestaties van studenten niet het gevolg zijn een gebrek aan begrip, maar eerder een verkeerde interpretatie van de vragen en instructies. Hierdoor kunnen studenten frustreert raken omdat ze het gevoel hebben dat ze niet de mogelijkheid hebben gekregen om hun kennis te tonen.

Ik maak mij heel erg ongerust over deze situatie omdat dit voor veel studenten gaat bepalen of zij slagen of zakken dit jaar. Niet bij iedereen zal dit zo zijn maar de meeste studenten zullen wel het effect voelen.

Ik wil graag aan het ETE vragen om de bovenstaande punten te begrijpen en misschien een oplossing voor het probleem te zoeken.

Ik kan niet bepalen wat voor soort oplossing er zal komen maar ik wil u wel vragen om rekening te houden met onze klachten.

De examenkandidaten zullen een oplossing zeer op prijs stellen.

Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking.

Met vriendelijk groet,


Examenkandidaat Havo 5