Petition geschlossen.

Wir fordern ausreichende Finanzierung für die Offenen Ganztagsschulen! Unsere Kinder sind die Zukunft für Bielefeld!

Diese Petition hat 1.527 Unterschriften erreicht


Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Clausen,

sehr geehrte Politiker und Politikerinnen der Stadt Bielefeld,

wir Eltern waren sehr erstaunt als wir durch ein Schreiben der OGS-Träger erfuhren, dass unsere Offenen Ganztagsschulen in Bielefeld unterfinanziert sind. In der OGS steigen die notwendigen Ausgaben genau wie in anderen Lebens- und Arbeitsbereichen. Die Träger sind in Zukunft nicht mehr in der Lage, die Förderung und Betreuung unserer Kinder in dem gleichen Umfang weiter zu führen wie jetzt. Von Kürzung der Betreuungszeiten, Wegfall der Ferienangebote, etc. ist nun die Rede. Für berufstätige Eltern ist das nicht tragbar! Familie und Beruf vereinbaren, wird für uns unmöglich!

Aber noch ärgerlicher ist, dass Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern nicht in allen Kommunen mit der gleichen finanziellen Ausstattung durchgeführt wird. Von Chancengleichheit kann keine Rede sein!!! Während die Stadt Bielefeld pro OGS-Platz  1.478 Euro an die Träger zahlt, wird in den Nachbarkommunen wesentlich mehr für Kinder ausgegeben. Z.B. stellt die Stadt Gütersloh 2.165 Euro pro OGS-Platz zur Verfügung.

Müssen berufstätige Eltern aus Bielefeld demnächst in die Nachbarstädte umziehen, damit ihre Kinder im jetzigen Umfang betreut und gefördert werden? Ist das Ziel der Bielefelder Bildungspolitik?

Wohin Sparpolitik führt, ist offensichtlich. Einsparungen werden auf dem Rücken der MitarbeiterInnen und Kinder ausgetragen. Stundenkürzung, größere Gruppen, Streichung von Ergänzungskräften führen zur Überbelastung  des Personals. Das wünschen wir uns NICHT für unsere Kinder!

Wir fordern die Entscheidungsträger der Stadt Bielefeld auf, ausreichende Mittel für unsere Träger an den Offenen Ganztagsschulen in den Haushalt einzustellen.

Katja Fritsch-Müller

(Klassenpflegschaftsvorsitzende der 1b an der Grundschule Oldentrup)

Wir bitten alle Bielefelder Eltern und Bürger, diese Petition zu unterstützen. Bitte leiten Sie unser Anliegen an Freunde, Familie und Bekannte weiter.

Bitte unterstützen Sie auch den Aktionstag  am 15.05.2014: Kommen sie um 14:00 Uhr auf den Kesselbrink.  

Nähere Infos werden hier in Kürze eingestellt.

 

Diese Petition wird unterstützt von

der Schulpflegschaft der Grundschule Oldentrup

Wir nehmen gerne weitere Elternvertretungen, etc.  auf.  Bitte nehmen Sie Kontakt über change.org zu uns auf, oder per email Fritsch-Mueller_Bielefeld@gmx.de

 

___________________________________________________

Übersetzung in die türkische Sprache

Bielefeld Belediye Baṣkanı Pit Clausen`e ve siyasi partiler ve fraksiyonlarına

Çocuklarımıza uygulanan kemer sıkma politikasına hayır! OGS okulları için gerekli finansmanlığın sağlanmasını talep ediyoruz! Çocuklarımız Bielefeld`in geleceğidir!

Sayın Baṣkan Pit Clausen Bey,

Sayın Politikacılar, 

OGS okullarının faaliyetlerini yürüten kurumlardan bize ulaşan bir yazıdan hayretler içinde öğreniyoruz ki, okullarımız ekonomik sıkıntı çekmektedirler.

OGS deki çalışmalar için gerekli olan harcamalar yaşamın her alanında da olduğu gibi yıldan yıla artmaktadırlar.

Çalışmaları yürüten OGS kurumların böylesi bir gidişatla çocuklarımızın bakımını ve gelişmelerini gelecekte aynı ölçüde sağlamaları mümkün olmayacaktır.

Örneğin bakım saatlerindeki kısaltmalardan, tatill dönemindeki faaliyetlerin kaldırılmasından söz edilmektedir. Bu durum çalışan ebeveynler için kabul edilebilir değildir. Aile yaşamı ile meslek yaşamın bağdaşmasının mümküniyatını ortadan kaldıracaktır. 

Ama daha vahim olanı ise şu gerçektir ki, çocuklarımızın eğitimi, bakımı ve gelişimini sağlayan faaliyetlerin her belediyede aynı ekonomik imkanlarla donatılmamasıdır. Bunun fırsat eşitliği ile bir alakası yoktur!!! Bielefeld Belediyesi OGS faaliyeti yürüten kurumlara bir OGS-yeri için çocuk başına sadece 1.478 Euro öderken, başka Belediyelerdeki bu miktar daha da yüksektir. Örneğin Gütersloh Belediyesi her OGS-yeri için çocuk başına 2.165 Euro ayırmaktadır.

Çalışan ebeveynler, çocuklarının mevcut orandaki bakım ve gelişmelerini korumaları için komşu şehirlere mi taşınmaları gerekiyor? Bielefeld Belediyesinin eğitim politikasının hedefi bu olabilirmi?

Kemeri sıkma siyasetinin neye yol açacağı şimdiden bellidir. Düşünülen tasarruflar ilk etapta bu alandaki çalışanları ve çocuklarımızı etkileyecektir. Gerek bakıma ayrılan zamandaki kısaltmalar ve gerek daha çok büyük sayıda çocuk gruplarının daha az bir sayıda bir personel ile bir arada bakıma tabi tutulmaları kuşkusuz bu alanda çalışanların yükünü daha da ağırlaştıracaktır. Çocuklarmız için bunu tabiiki İSTEMİYORUZ!   

Bielefeld Belediyesindeki karar merciilerinden OGS faaliyeti üstlenen kurumlara bütçede yeterince ödenek ayırmalarını acilen talep ediyoruz.

Katja Fritsch-Müller

(Klassenpflegschaftsvorsitzende der 1b an der Grundschule Oldentrup)

Bielefeldeki tüm ebeveyn ve vatandaşları bu dilekçeyi desteklemeye çağırıyoruz. Lütfen bu çağrımızı arkadaşlarınıza, akrabalarınza ve tanıdıklarınıza iletiniz.

Lütfen 15.05.2014 tarihinde saat 14.00 de Kesselbrink de düzenleyeceğimiz eylem gününe katılınız. Ayrıntılı bilgiyi pek yakında buradan alabileceksiniz.

____________________________________________

Übersetzung in die russische Sprache

Мэру города Билефельда Рит Клаузен и политическим группировкам Хватит экономить на наших детях. Мы требуем полное финансирование школ продлённого дня! Наши дети - будущее Билефельда!

Уважаемый господин Клаузен, мэр города Билефельда, уважаемые политики города Билефельда!

Мы,родители OGS, были очень удивлены, узнав из письма организаторов школ продлённого дня, что финансирование наших OGS в Билефельде недостаточно. Необходимые расходы для ОGS растут также, как и в других жизненных ситуациях. Организаторы ОGS в будущем не в состоянии гарантировать хороший и надёжный уход за нашими детьми. Речь идёт о сокращении часов работы или мероприятий во время каникул. Для работающих родителей это неприёмлемо! Совместить семью и профессиональную жизнь станет для нас невозможным!

Нас ещё больше возмущает тот факт, что коммунальные средства финансирования распределяются по разному. Поэтому равные возможности в образовании, воспитании и уходе наших детей не даны! Если город Билефельд переводит за 1 место организаторам ОGS 1478,00 евро, то соседние города,н.п. город Гютерсло, выделяют 2165,00 евро.

Вынуждены ли родители Билефельда переезжать в соседние города, чтобы их дети получили соответствующий уход в ОGS? Является это целью политики города Билефельда?

Куда эта экономия ведёт, это ясно.Она происходит за счёт интересов наших детей и сотрудников ОGS. Сокращение часов и числа сотрудников, большие группы  приведут к значительной перегрузке сотрудников ОGS. Мы не хотим такой ситуации для наших детей.

Мы требуем от лиц, принимающих решения в Билефельде, выделить достаточно средств для организаций школ продлённого дня.

Katja Fritsch-Müller

(Klassenpflegschaftsvorsitzende der 1b an der Grundschule Oldentrup)

Мы просим всех родителей и жителей города Билефельда поддержать эту петицию. Пожалуйста,  сообщите это друзьям, родственникам и знакомым.

Пожалуйста, поддержите акцию протеста 15.05.14! Прийдите в 14.00 ч. на Kesselbrink !!!

 Mы передадим властям города Билефельда эту петицию. Ваше присутствие очень важно. Дополнительные информации Вы получите позже.Heute: Katja verlässt sich auf Sie

Katja Fritsch-Müller benötigt Ihre Hilfe zur Petition „Herr Pit Clausen: Wir fordern ausreichende Finanzierung für die Offenen Ganztagsschulen! Unsere Kinder sind die Zukunft für Bielefeld!”. Jetzt machen Sie Katja und 1.526 Unterstützer*innen mit.