13. madde'nin kalkmasını istiyoruz. (We want to remove Article 13)

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


13. maddeye hayır çünkü: Madde'nin (eski adıyla 13. Madde), Avrupa'daki içerik üretimi ekonomisine ve dijital ekonomiye zarar verebilecek istenmeyen sonuçlar doğurma potansiyeli devam ediyor.

 

 (Article 13 (formerly Article 13) continues to have the potential to produce unintended consequences that could harm the content production economy in Europe and the digital economy.)