Restoratör Alımı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Anadolu tarihi birçok medeniyete ve uygarlığa şahitlik çok zengin bir geçmişi olan geniş bir coğrafyadır. Sadece bununla kalmayıp Asya ile Avrupa kıtasının da bir nevi köprüsüdür.

Şüphesiz Anadolu gerek konumu itibari ile gerekte coğrafi özellikleri ile medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan medeniyetler kuruldukları coğrafyalarda dünya üzerinde eşine az rastlanacak eserler bırakmışlardır. Bu eserler kimi zaman taşınabilir eserler iken kimi zaman da harikulade yapılar olarak önümüze çıkmaktadır.

Medeniyetlerin ve uygarlıkların bıraktığı bu eserler bizim için geçmiş ile gelecek arasında köprü görevindedir. Bu köprünün sağlam olabilmesi için geçmişten gelen eserleri iyi korunmasında ve restore edilmesi ile mümkündür. Aksi takdirde tarihsel değerlerimiz yeni kuşaklara noksan ulaşacaktır. Bu durumda biz restoratörlere çok ciddi bir iş düştüğünün farkındayız.

Türkiye’de her yıl restorasyon bölümlerinde 2 bin Restorasyon teknikeri, kültür varlıkları koruma ve onarım bölümlerinden ise 150-200 kişi mezun olmaktadır. Ancak Kültür Turizm Bakanlığı’nda istihdam edilen Restoratör sayısı 250-300 civarındadır. Ancak son dört  yıldır restoratör alımı yapılmamıştır.

Ülkemizde son yıllarda doğusundan batısına ciddi bir şekilde restorasyon çalışmaları yapıldığı gözlenmektedir. Ancak bu restorasyon çalışmaları biz restoratörlere yansımış değil. Bunun yanında özel sektörde çalışan restoratörler ise vasıfsız çalışan elemanlardan bile daha düşük ücret almakta ve şirketlerin keyfi davranışlarına maruz kalmaktadırlar.

Talebimiz Kültür Bakanlığına bağlı müzelerde, kütüphanelerde, ören yerlerinde, sit alanlarında, koruma ve denetleme büroları(kudeb) gibi kurumlarda restoratör istihdam edilmesi. Ayrıca özel sektörde çalışan restoratörlerin iş durumunun iyileştirilmesi, yapılan restorasyon işlemlerinin keyfiliğini ve eserlere verilen zararı en aza indirmek için sıkı denetimler istiyoruz.