Üçüncü Havalimanın ismi "Selahaddin-i Eyyubi Havalimanı" olsun.

Kampanya Kapatıldı

Üçüncü Havalimanın ismi "Selahaddin-i Eyyubi Havalimanı" olsun.

Bu kampanya 140 destekçiye ulaştı

Herkes tarafına Rişwan Der bu kampanyayı başlattı

Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarı olan Selahaddin-i Eyyubi Kudüs’ü Haçlılardan alarak (2 Ekim 1187), 88 yıllık Frank işgaline son vermiş ve Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri III. Haçlı Seferi’ni etkisizleştirmiştir.
Selahaddin-i Eyyubi İslam Dünyasına yönelik Haçlı saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde Müslümanların liderliğini yapmış, Müslümanların dağınık ve düzensiz olan gücünü birleştirmiş ve Haçlı saldırılarını püskürtmüştür. Yaklaşık binyıl önce olduğu gibi bugün de başta Filistin olmak üzere tüm İslam coğrafyası haçlı ve onların işbirlikçilerinin saldırısı altında. Bugün Haçlı saldırılarına karşı verilecek en anlamlı cevaplardan biri, İslam ümmetinin tümünün saygısını kazanmış ve Adaletiyle Hıristiyan dünyasında sembolleşmiş olan Selahaddin-i Eyyubi’nin isminin yaşatılmasıdır. Bu nedenle üçüncü havalimanının ismi “Selahaddin-i Eyyubi Havalimanı” olmalıdır. Selahaddin-i Eyyubi'nin ismini üçüncü havalimanına verilmesini destekliyorsanız bu kampanyaya imzalayarak ve çevrenizi duyarlı hale getirerek destek verin.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 140 destekçiye ulaştı